تور تایلند

تور بانکوک + پوکت 15 اسفند 96 (7 شب و 8 روز)

تور بانکوک + پوکت 15 اسفند 96 (7 شب و 8 روز)

۲٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۷ شب و ۸ روز ماهان از ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
تور 4 شب بانکوک + 3 شب پاتایا 15 اسفند 96

تور 4 شب بانکوک + 3 شب پاتایا 15 اسفند 96

۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۷ شب و ۸ روز ماهان از ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
تور پوکت ویژه نوروز 97 (7 شب و 8 روز)

تور پوکت ویژه نوروز 97 (7 شب و 8 روز)

۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۷ شب و ۸ روز ماهان از ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ تا ۱۶ فروردین ۱۳۹۷
تور پاتایا + بانکوک 27 اسفند 96

تور پاتایا + بانکوک 27 اسفند 96

۴٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۸ شب و ۹ روز عمان ایر از ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ تا ۰۶ فروردین ۱۳۹۷
تور پوکت + بانکوک نوروز 97

تور پوکت + بانکوک نوروز 97

۴٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۸ شب و ۹ روز عمان ایر از ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ تا ۰۶ فروردین ۱۳۹۷
تور پاتایا نوروز 97

تور پاتایا نوروز 97

۴٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۸ شب و ۹ روز عمان ایر از ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ تا ۰۶ فروردین ۱۳۹۷
تور پاتایا + پوکت 15 اسفند 96

تور پاتایا + پوکت 15 اسفند 96

۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۷ شب و ۸ روز ماهان از ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ تا ۲۲ فروردین ۱۳۹۷
تور پوکت با پرواز مستقیم ویژه نوروز 97

تور پوکت با پرواز مستقیم ویژه نوروز 97

۵٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۷ شب و ۸ روز ماهان از ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ تا ۰۸ فروردین ۱۳۹۷
تور پاتایا ویژه نوروز 97 (7 شب و 8 روز)

تور پاتایا ویژه نوروز 97 (7 شب و 8 روز)

۳٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۷ شب و ۸ روز ماهان از ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ تا ۱۰ فروردین ۱۳۹۷
تور 3 شب بانکوک + 4 شب پاتایا ویژه نوروز 97

تور 3 شب بانکوک + 4 شب پاتایا ویژه نوروز 97

۳٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۷ شب و ۸ روز ماهان از ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ تا ۱۰ فروردین ۱۳۹۷
تور 4 شب پاتایا + 3 شب پوکت ویژه نوروز 97

تور 4 شب پاتایا + 3 شب پوکت ویژه نوروز 97

۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۷ شب و ۸ روز ماهان از ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ تا ۰۹ فروردین ۱۳۹۷
تور پاتایا 15 اسفند 96 (6 شب و 7 روز)

تور پاتایا 15 اسفند 96 (6 شب و 7 روز)

۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۶ شب و ۷ روز ماهان از ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ تا ۲۱ اسفند ۱۳۹۶