تور هند

تور بمبئی + گوا نوروز 97

تور بمبئی + گوا نوروز 97

۴٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۷ شب و ۸ روز ایران ایر از ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ تا ۰۳ فروردین ۱۳۹۷
 تور دهلی + آگرا + جیپور نوروز 97

تور دهلی + آگرا + جیپور نوروز 97

۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۷ شب و ۸ روز ماهان از ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ تا ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
تور دهلی + آگرا + جیپور 11اسفند 96

تور دهلی + آگرا + جیپور 11اسفند 96

۲٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۷ شب و ۸ روز ماهان از ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ تا ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
تور گوا وِیژه نوروز 97 (7 شب و 8 روز)

تور گوا وِیژه نوروز 97 (7 شب و 8 روز)

۴٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۷ شب و ۸ روز ماهان از ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ تا ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
تور دهلی + آگرا + جیپور نوروز 97

تور دهلی + آگرا + جیپور نوروز 97

۵٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۰ شب و ۱۱ روز عمان ایر از ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ تا ۰۵ فروردین ۱۳۹۷
تور دهلی آگرا جیپور وِیژه نوروز 97 (9 شب و 10 روز)

تور دهلی آگرا جیپور وِیژه نوروز 97 (9 شب و 10 روز)

۵٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۹ شب و ۱۰ روز عمان ایر از ۰۴ فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۳ فروردین ۱۳۹۷
پکیج تور دهلی+آگرا+جیپور 2 اسفند 96

پکیج تور دهلی+آگرا+جیپور 2 اسفند 96

۲٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۶ شب و ۷ روز ماهان از ۰۲ اسفند ۱۳۹۶ تا ۰۹ اسفند ۱۳۹۶