تور استانبول 6 شب - بهار 1403 ( قشم ایر )

۶ شب و ۷ روز
هوایی - قشم ایر
۲۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۶ تاریخ رفت : 27 فروردین تا خروج 12 اردیبهشت
**********************************
تاریخ رفت 28 فروردین : 100.000+

تاریخ رفت 29 فروردین : 300.000+

تاریخ رفت 30 فروردین : 400.000+

تاریخ رفت 31 فروردین : 1.400.000+

تاریخ رفت 27 فررودین و 1 اردیبهشت : 2.400.000+

تاریخ رفت 6 اردیبهشت : 2.600.000+

تاریخ رفت 4 اردیبهشت : 3.000.000+

تاریخ رفت 2و5 اردیبهشت : 3.400.000+

تاریخ رفت 3 اردیبهشت : 4.200.000+

**********************************

ساعت رفت : 19:00

ساعت برگشت: 12:45
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد توضیح
Grand Deniz B.B
۱۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
New City B.B
۱۵٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Monopol B.B
Bristol B.B
۱۵٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Actual Life B.B
۱۶٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
white monarch B.B
۱۶٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۱۶٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Eterno B.B
۱۷٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
EURO PLAZA B.B
۱۷٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
City Center B.B
۱۸٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Star B.B
۱۸٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۱۸٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Titanic Comfort B.B
۱۸٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Feronya B.B
۱۹٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Nova Plaza Park B.B
۱۹٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Intel B.B
۱۹٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Cartoon B.B
۲۰٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Cher B.B
۲۱٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Golden Age B.B
۲۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
The Nest B.B
۲۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Clarion Golden Horn B.B
۲۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Point B.B
۲۸٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Crowne Plaza Harbiye B.B
۲۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Occidental Taksim B.B
۲۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR B.B
۲۹٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Elite World Prestige (comfy) B.B
۲۹٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Elite World Taksim B.B
۳۰٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی - گشت شهری با ناهار
 
توضيحات
🔺 کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.
 
🔺 ارسال قرارداد مهر و امضا شده الزامی میباشد و در صورت عدم ارسال مسئولیت هرگونه مغایرت به عهده آژانس درخواست کننده میباشد.

🔺 در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.

🔺 مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

***************************************************************

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.