تور استانبول 4 شب - بهار 1403 ( قشم ایر )

۴ شب و ۵ روز
هوایی - قشم ایر
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۴ تاریخ رفت : 28 فروردین تا خروج 12 اردیبهشت
*********************************
تاریخ رفت 28 فروردین : 600.000+

تاریخ رفت 31 فروردین : 900.000+

تاریخ رفت 29 فروردین : 1.200.000+

تاریخ رفت 30 فروردین : 1.400.000+

تاریخ رفت 1 اردیبهشت : 1.600.000+

تاریخ رفت 8 اردیبهشت : 2.600.000+

تاریخ رفت 4 اردیبهشت : 3.400.000+

تاریخ رفت 3 اردیبهشت : 3.500.000+

تاریخ رفت 6و7 اردیبهشت : 3.600.000+

تاریخ رفت 2 اردیبهشت : 4.100.000+

تاریخ رفت 5 اردیبهشت : 4.500.000+

*********************************

ساعت رفت : 19:00

ساعت برگشت: 12:45
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد توضیح
Grand Deniz B.B
۹٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
New City B.B
۱۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Monopol B.B
Bristol B.B
۱۲٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Actual Life B.B
۱۳٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
white monarch B.B
۱۳٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۱۳٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Eterno B.B
۱۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
EURO PLAZA B.B
۱۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
City Center B.B
۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Star B.B
۱۴٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۱۴٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Titanic Comfort B.B
۱۴٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Feronya B.B
۱۵٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Nova Plaza Park B.B
۱۵٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Intel B.B
۱۵٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Cartoon B.B
۱۶٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Cher B.B
۱۶٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Golden Age B.B
۱۹٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
The Nest B.B
۱۹٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Clarion Golden Horn B.B
۱۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Point B.B
۲۱٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Crowne Plaza Harbiye B.B
۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Occidental Taksim B.B
۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR B.B
۲۱٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Elite World Prestige (comfy) B.B
۲۲٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Elite World Taksim B.B
۲۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 4 شب و 5 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی - گشت شهری با ناهار
 
توضيحات
🔺 کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.
 
🔺 ارسال قرارداد مهر و امضا شده الزامی میباشد و در صورت عدم ارسال مسئولیت هرگونه مغایرت به عهده آژانس درخواست کننده میباشد.

🔺 در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.

🔺 مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

***************************************************************

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.