تور استانبول 3 شب - بهار 1403 ( قشم ایر )

۳ شب و ۴ روز
هوایی - قشم ایر
۲۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۳ تاریخ رفت : 27 فروردین تا خروج 12 اردیبهشت
**********************************

تاریخ رفت 29 فروردین : 700.000+

تاریخ رفت 31 فروردین : 800.000+

تاریخ رفت 27 فروردین : 1.900.000+

تاریخ رفت 30 فروردین : 2.000.000+

تاریخ رفت 1 اردیبهشت : 2.300.000+

تاریخ رفت 2 اردیبهشت : 2.500.000+

تاریخ رفت 9 اردیبهشت : 3.000.000+

تاریخ رفت 4و7 اردیبهشت : 3.300.000+

تاریخ رفت 5و8 اردیبهشت : 3.500.000+

تاریخ رفت 3 اردیبهشت : 3.900.000+

تاریخ رفت 6 اردیبهشت : 4.600.000+

*********************************

ساعت رفت : 19:00

ساعت برگشت: 12:45
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد توضیح
Grand Deniz B.B
۹٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
New City B.B
۱۱٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Monopol B.B
Bristol B.B
۱۱٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Actual Life B.B
۱۱٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
white monarch B.B
۱۱٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۱۲٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Eterno B.B
۱۲٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
EURO PLAZA B.B
۱۲٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
City Center B.B
۱۲٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Star B.B
۱۲٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۱۳٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Titanic Comfort B.B
۱۳٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Feronya B.B
۱۳٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Nova Plaza Park B.B
۱۳٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Intel B.B
۱۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Cartoon B.B
۱۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Cher B.B
۱۴٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Golden Age B.B
۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
The Nest B.B
۱۶٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Clarion Golden Horn B.B
۱۶٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Point B.B
۱۷٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Crowne Plaza Harbiye B.B
۱۸٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Occidental Taksim B.B
۱۸٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR B.B
۱۸٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Elite World Prestige (comfy) B.B
۱۸٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Elite World Taksim B.B
۱۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 3 شب و 4 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی - گشت شهری با ناهار
 
توضيحات
🔺 کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.
 
🔺 ارسال قرارداد مهر و امضا شده الزامی میباشد و در صورت عدم ارسال مسئولیت هرگونه مغایرت به عهده آژانس درخواست کننده میباشد.

🔺 در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.

🔺 مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

***************************************************************

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.