تور استانبول ویژه 7 فروردین 97 (5 شب و 6 روز)

۵ شب و ۶ روز
هوایی - زاگرس
۰۷ فروردین ۱۳۹۷
۱۲ فروردین ۱۳۹۷

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۵ ساعت رفت:12:30

ساعت برگشت:15:30
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
KAYA FINDIKZADEH B.B
۱٫۷۵۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
SEBANA B.B
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND LIZA B.B
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
KAYA MADRID B.B
۱٫۸۰۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TOPKAPI B.B
۱٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
PELICAN B.B
۱٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
ALFA B.B
۱٫۹۱۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۰۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
MARINEM B.B
۱٫۹۱۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND UNAL B.B
۲٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۶۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND EMIN B.B
۲٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
PERA ROSE B.B
۲٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
MARMARAY B.B
۲٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
ALL SEASON B.B
۲٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
ICON B.B
۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND HILARIUM B.B
۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
INSIDE B.B
۲٫۱۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TULIP PERA B.B
۲٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TAKSIM LINE B.B
۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
INNTEL B.B
۲٫۲۳۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۶۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA B.B
۲٫۲۵۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
FERONYA B.B
۲٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۶۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PARK B.B
۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA B.B
۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
BERJER B.B
۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GREEN PARK TAKSIM B.B
۲٫۳۵۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
DEDEMAN B.B
۲٫۳۵۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
SURMELI B.B
۲٫۳۵۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
RIVA B.B
۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
KONAK B.B
۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
SEMINAL B.B
۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
BVS LUSH B.B
۲٫۴۳۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
LAMARTINE B.B
۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
AVANTGARD TAKSIM B.B
۲٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GOLDEN AGE B.B
۲٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR B.B
۲٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND OZTANIK B.B
۲٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
MERCURE TAKSIM B.B
۲٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
MERCURE BOSPHORUS B.B
۲٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
RAMADA TAKSIM B.B
۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
HOLIDAY INN B.B
۲٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
LARES PARK B.B
۲٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC CITY B.B
۲٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
THE ELYSIUM B.B
۲٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
FRASER PALACE ANTHILL B.B
۲٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
CVK PARK BOSPHORUS B.B
۳٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
ELITE WORLD B.B
۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND HYATT B.B
۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 5 شب و 6 روز اقامت در هتل - یک گشت رایگان با نهار - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان

توضيحات

تور 5 شب و 6 روز | تاریخ رفت: 7 فروردین 97

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.
- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121218024 آقای حق نجات تماس حاصل فرمایید.

* شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد. با شماره 02141535 تماس بگیرید.