تور باتومی ویژه خرداد ماه 1402 ( 4 شب ) وارش

۴ شب و ۵ روز
هوایی - وارش
۲۵ خرداد ۱۴۰۲
۳۰ خرداد ۱۴۰۲

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ باتومی ۴ تاریخ رفت : 25و26 خرداد

تاریخ برگشت : 29و30خرداد

.................................................

ساعت رفت : 18:00

ساعت برگشت : 22:00
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد توضیح
Royal Georgia B.B
۱۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
grand palace B.B
۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
wave B.B
۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
iberia hotel B.B
۱۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal Palace B.B
۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Aqua Hotels B.B
۱۶٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
OLD GARDEN B.B
۱۶٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
rumi hotel B.B
۱۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
city hotel B.B
۱۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
london hotel B.B
۱۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
era palace B.B
۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
legend business B.B
۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
CORNER INN B.B
۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Intourist Palace B.B
۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAPHICA B.B
۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
sky inn B.B
۱۹٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
ELEGANCE B.B
۱۹٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Bloom B.B
۱۹٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
NEW WAVE B.B
۲۰٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Euphoria H.B
۲۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
LEGEND HB H.B
۲۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
sky tower B.B
۲۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Best Western Premier B.B
۲۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
MONARCH B.B
۲۱٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
wyndham hotel B.B
۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
WELMOND B.B
۲۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
grand gloria B.B
۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان LAND VIEW
dream land B.B
۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
colosseum marina B.B
۲۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
grand gloria B.B
۲۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان sea view
courtyard by marriott batumi B.B
۳۰٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
sheraton hotel B.B
۳۰٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Hilton B.B
۳۳٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
RADISON BLUE B.B
۳۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان STD
castelo mare diana B.B
۴۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان std
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

پرواز ایرباس 320 - فرودگاه تفلیس - اقامت در هتل با خدمات - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان

توضيحات

ترانسفر بین شهری  با قطار سریع السیر 

کمیسیون کودک با تخت نصف بزرگسال می باشد

مسئولیت کنترل پاسپورت با آژانس درخواست کننده می باشد

پرداخت 50% از مبلغ کل تور در زمان  ثبت نام الزامی است 

داشتن تست پی سی آر حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز رفت و هنگام پرواز الزامی است 

داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن اجباری می باشد. حتی کودکان  و نوزادان ( واکسن های مورد قبول سازمان بهداشت جهانی )

مسافر بابت هرروز اقامت 100 دلار همراه داشته باشد.

 

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.
شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.