تور استانبول ویژه نوروز 1402 ( 7 شب ) قشم ایر

۷ شب و ۸ روز
هوایی - قشم ایر
۰۵ فروردین ۱۴۰۲
۱۹ فروردین ۱۴۰۲

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۷ تاریخ رفت : 5 الی 19 فروردین

..........................................................

تاریخ رفت 13 فروردین : طبق پکیج

تاریخ رفت 12 فروردین : 500.000+

تاریخ رفت 11 فروردین : 1.500.000+

تاریخ رفت 9 فروردین : 2.000.000+

تاریخ رفت 10 فروردین : 2.500.000+

تاریخ رفت 8 فروردین : 3.500.000+

تاریخ رفت 6 فروردین : 7.000.000+

تاریخ رفت 5 فروردین : 8.000.000+

.................................................


ساعت رفت : 18:45

ساعت برگشت: 12:30
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
Grand Milan B.B
۱۰٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
park star B.B
۱۱٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Kaya Madrid B.B
۱۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Newcity B.B
۱۳٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol B.B
birstol B.B
۱۳٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali plaza B.B
۱۳٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
withe monarch B.B
۱۳٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
cumbali luxury B.B
۱۴٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۱۴٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tk taksim B.B
۱۴٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza park B.B
۱۴٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
atro B.B
۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
EURO PLAZA B.B
۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
City Center B.B
۱۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
feronia B.B
۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Eterno Al Sham B.B
۱۷٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tango B.B
۱۸٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان taksim
crown plaza hotel B.B
۱۹٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
dora pera B.B
۱۹٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان pera
grand de para B.B
۱۹٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL PALACE B.B
۲۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Cher B.B
۲۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elite world prestige B.B
۲۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim lounge B.B
۲۲٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton city center B.B
۲۴٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
The artisan B.B
۲۵٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۲۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR B.B
۲۵٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental B.B
۲۵٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۲۵٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World B.B
۲۸٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان taksim
Ramada plaza B.B
۲۹٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
hilton bakrekoy B.B
۳۰٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti B.B
۳۶٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۶۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
wyndham grand levent B.B
۳۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۹٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
conrad B.B
۳۹٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۷۲٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
7 شب و 8 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
 
گشت شهری با ناهار
توضيحات
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 80% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)