تور استانبول ویژه آذر 1401 ( 4 شب ) آسمان

۴ شب و ۵ روز
هوایی - آسمان
۱۷ آذر ۱۴۰۱
۳۰ آذر ۱۴۰۱

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۴ تاریخ رفت : 17 الی 26 آذر

...........................................................................

رفت 18 آذر طبق پکیج

رفت 19و25 آذر : 300.000+

رفت 17و21و23 آذر : 600.000+

رفت 20 آذر : 700.000+

رفت 22و26 آذر : 800.000+

رفت 24 آذر : 1.200.000+
...............................................................................

*** روزهای سه شنبه پرواز تهران به استانبول ساعت 20:00 و مسیر استانبول به تهران ساعت 13:00***

.........................................................................
ساعت رفت : 15:00

ساعت برگشت: 19:30
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
Reydel B.B
۶٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Milan B.B
۶٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Kaya Madrid B.B
۷٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
cumbail plaza B.B
۷٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
actuel life B.B
۷٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Bristol B.B
۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol hotel B.B
۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Emin B.B
۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
arsima B.B
۷٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
White Monarch B.B
۷٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۸٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
EURO PLAZA B.B
۸٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Tulip City B.B
۸٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۸٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Feronya B.B
۹٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Taxim EXPRESS B.B
۹٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
jaff B.B
۹٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Konak B.B
۱۰٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
City Center B.B
۱۰٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand de Pera B.B
۱۰٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Seminal Taksim B.B
۱۰٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Mercure Istanbul Bomonti B.B
۱۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Crowne Plaza Harbiye B.B
۱۰٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
The marmara B.B
۱۰٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان sisili
CENTRAL PALACE B.B
۱۱٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
PLAZZO DONIZETI B.B
۱۱٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
METROPOLITAN B.B
۱۱٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR B.B
۱۱٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Dedeman B.B
۱۲٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND OZTANIC B.B
۱۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Richmond B.B
۱۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
the craton B.B
۱۲٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان sisili
occidental B.B
۱۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Plaza City Center B.B
۱۳٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite WORLD prestige B.B
۱۴٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۱۴٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bakirkoy B.B
۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
ELITE WORLD B.B
۱۵٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
SHERATON B.B
۱۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
hiltoon bomonti B.B
۱۸٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
PARK BOSPHORUS CVK B.B
۲۵٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Swissotel The Bosphorus B.B
۲۸٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
4 شب و 5 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
توضيحات
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)