تور استانبول ویژه تیر 1401 با پرواز قشم (7 شب)

۷ شب و ۸ روز
هوایی - قشم ایر
۱۰ تیر ۱۴۰۱
۰۷ مرداد ۱۴۰۱

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۷ تاریخ رفت : 10 الی 7 مرداد


تاریخ رفت 24و27و30 تیر ( طبق پکیج )

تاریخ رفت 26و25و29و30 تیر 200.000+

تاریخ رفت 19و20و21 تیر 600.000+

تاریخ رفت 28و22و23و17و18تیر 700.000+

تاریخ رفت 13و14 تیر 1.200.000+

تاریخ رفت 10و16 تیر 1.800.000+

تاریخ رفت 15 تیر 1.500.000+

تاریخ رفت 16 تیر 1.600.000+

تاریخ رفت 12 تیر 1.700.000+

تاریخ رفت 10و11 تیر 1.900.000+

...........................................


ساعت رفت : 19:45

ساعت برگشت : 13:30
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
reydel B.B
۱۱٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Milan B.B
۱۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
kayamadrid B.B
۱۲٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol B.B
۱۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
neva flat B.B
۱۳٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
atro hotel B.B
۱۴٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali Plaza hotel B.B
۱۴٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Newcity B.B
actual life B.B
۱۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elan hotel B.B
۱۵٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
pera rose B.B
۱۵٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
white monarch B.B
۱۵٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip city B.B
۱۶٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip pera B.B
۱۶٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۱۶٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
EURO PLAZA B.B
۱۶٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza park B.B
۱۷٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
grand star B.B
۱۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
adelmar B.B
۱۸٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
dora pera B.B
۱۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim lounge B.B
۱۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
feronia B.B
۱۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand de Pera B.B
۱۹٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim express B.B
۱۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
eresin taksim B.B
۱۹٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
cron plaza harbiye B.B
۱۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Mercure Istanbul Bomonti B.B
۱۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Plaza City Center B.B
۲۱٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
cher hotel B.B
۲۱٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
grand cavahir B.B
۲۱٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۲۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
central palace hotel B.B
۲۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik B.B
۲۲٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
the craton B.B
۲۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
richmond hotel B.B
۲۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
PLAZZO DONIZETI B.B
۲۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza crystal B.B
۲۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental B.B
۲۳٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
hiltoon bakirkoy B.B
۲۳٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton city center B.B
۲۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
the artisan hotel B.B
۲۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elite world prestige B.B
۲۶٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
POINT HOTEL B.B
۲۷٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۲۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elite world taksim B.B
۳۰٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti B.B
۳۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus B.B
۳۶٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۶۴٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
SWISS THE BOSPHORUS B.B
۴۴٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۸۱٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
7 شب و 8 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
توضيحات
 
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)