تور استانبول ویژه خرداد 1401 با پرواز قشم (7 شب)

۷ شب و ۸ روز
هوایی - قشم ایر
۰۴ خرداد ۱۴۰۱
۳۱ خرداد ۱۴۰۱

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۷ تاریخ رفت : 4 الی 31 خرداد


تاریخ رفت 16و17 خرداد ( طبق پکیج)

تاریخ رفت 5و15و18 خرداد 300.000+

تاریخ رفت 21و24 خرداد 600.000+

تاریخ رفت 7 خرداد 1.200.000+

تاریخ رفت 13 خرداد 1.400.000+

تاریخ رفت 9و10 خرداد 1.600.000+

تاریخ رفت 11و12 خرداد3.100.000+

تاریخ رفت 8 خرداد 3.600.000+

تاریخ رفت 4 خرداد مابقی تاریخ ها تا خروج 31 خرداد 400.000+

.................................((ساعت تاریخ رفت 8 خرداد 19:50 با آسمان ))ساعت رفت : 19:45

ساعت برگشت : 13:30
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
reydel B.B
۶٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Kaya Madrid B.B
۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Milan B.B
۷٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
all in B.B
۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali Plaza hotel B.B
۸٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
atro hotel B.B
۹٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol B.B
۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Newcity B.B
۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۱۰٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
white monarch B.B
۱۰٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip city B.B
۱۰٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip pera B.B
۱۱٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
pera rosa B.B
۱۱٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
adelmar B.B
۱۱٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim express B.B
۱۱٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim lounge B.B
۱۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
grand star B.B
۱۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۱۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Cron plaza harbiye B.B
۱۲٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Mercure Istanbul Bomonti B.B
۱۲٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
EURO PLAZA B.B
۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
dora pera B.B
۱۲٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
cher hotel B.B
۱۲٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand de Pera B.B
۱۲٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
PLAZZO DONIZETI B.B
۱۲٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza park B.B
۱۲٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
richmond hotel B.B
۱۳٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR B.B
۱۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
the craton B.B
۱۴٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik B.B
۱۵٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim gonen B.B
۱۵٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Plaza City Center B.B
۱۵٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۱۵٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL PALACE B.B
۱۵٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza crystal B.B
۱۵٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental B.B
۱۶٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
hiltoon bakirkoy B.B
۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
the artisan hotel B.B
۱۷٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton city center B.B
۱۷٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elite world prestige B.B
۱۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۱۸٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
hayyat rejency B.B
۱۸٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton levent B.B
۲۰٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elite world taksim B.B
۲۱٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
POINT B.B
۲۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti B.B
۲۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus B.B
۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
SWISS THE BOSPHORUS B.B
۳۸٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۷۳٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
7 شب و 8 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
توضيحات
 
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)