تور استانبول ویژه خرداد 1401 با پرواز قشم (6 شب)

۶ شب و ۷ روز
هوایی - قشم ایر
۰۴ خرداد ۱۴۰۱
۳۱ خرداد ۱۴۰۱

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۶ تاریخ رفت : 4 الی 31 خرداد


تاریخ رفت 6و15و17و20 خرداد ( طبق پکیج)

تاریخ رفت 16و7و18و19 خرداد 100.000+

تاریخ رفت 22و24 خرداد 400.000+

تاریخ رفت 8و21و23و25 خرداد 700.000+

تاریخ رفت 13 خرداد 1.100.000+

تاریخ رفت 10 خرداد1.700.000+

تاریخ رفت 12 خرداد 2.600.000+

تاریخ رفت 11 خرداد 2.900.000+

تاریخ رفت 9 خرداد 3.300.000+

تاریخ رفت 4 خرداد و مابقی تاریخ ها تا خروج 31 خرداد 300.000+
.................................
((ساعت تاریخ رفت 8 خرداد 19:50 با آسمان ))
ساعت رفت : 19:45

ساعت برگشت : 13:30
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
reydel B.B
۶٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Kaya Madrid B.B
۶٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Milan B.B
۷٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
all in B.B
۸٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali Plaza hotel B.B
۸٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
atro hotel B.B
۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol hotel B.B
۸٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Newcity B.B
۸٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۹٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
white monarch B.B
۹٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip city B.B
۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip pera B.B
۱۰٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
pera rosa B.B
۱۰٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۱۰٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
adelmar B.B
۱۱٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim express B.B
۱۱٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim lounge B.B
۱۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
grand star B.B
۱۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
cron plaza harbiye B.B
۱۱٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Mercure Istanbul Bomonti B.B
۱۱٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
EURO PLAZA B.B
۱۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
feronia B.B
۱۱٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
dora pera B.B
۱۱٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
cher hotel B.B
۱۱٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand de Pera B.B
۱۱٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
PLAZZO DONIZETI B.B
۱۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
richmond hotel B.B
۱۲٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR B.B
۱۲٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
the craton B.B
۱۳٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik B.B
۱۳٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim gonen B.B
۱۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Plaza City Center B.B
۱۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۱۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL PALACE B.B
۱۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza crystal B.B
۱۴٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental B.B
۱۵٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
hiltoon bakirkoy B.B
۱۵٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
the artisan hotel B.B
۱۵٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton city center B.B
۱۵٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elite world prestige B.B
۱۶٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۱۶٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
hayyat rejency B.B
۱۶٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton levent B.B
۱۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World B.B
۱۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
POINT B.B
۱۹٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti B.B
۲۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus B.B
۲۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
SWISS THE BOSPHORUS B.B
۳۳٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۶۳٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
6 شب و 7 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
توضيحات
 
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)