تور استانبول شهریور و مهر 1400 ( 5 شب )

۵ شب و ۶ روز
هوایی - قشم ایر
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
۳۰ مهر ۱۴۰۰

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۵ تاریخ رفت : 29 شهریور الی 30 مهر

تاریخ رفت 1و5 مهر ( طبق پکیج )

تاریخ رفت 29 شهریور و 4 مهر بقیه تاریخ ها تا برگشت 30 مهر 600.000+


تاریخ رفت 28 شهریور و 2 و 3 مهر 250.000+
( رفت 3 مهر ساعت 13:30)


تاریخ رفت 31 شهریور 400.000+

ساعت رفت : 19:45
ساعت برگشت : 22:45
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
Malkoc B.B
prans B.B
۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
FIDE B.B
ALL INN B.B
۶٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Hilarium B.B
Newcity B.B
۷٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۷٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Unal B.B
۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
atik palace B.B
۷٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim exprees B.B
۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
grand star B.B
۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
City Center B.B
۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
intell B.B
۸٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۸٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
marbel B.B
۸٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Dedeman B.B
۸٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Feronya B.B
۸٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Adelmar B.B
۸٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Palazzo Donizetti B.B
۸٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Konak B.B
۸٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Surmeli B.B
۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
taksim lounge B.B
۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
garden de pera B.B
۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
cher hotel B.B
۹٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
The Central Palace Taksim B.B
۹٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Nippon B.B
۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik B.B
Avantgarde B.B
۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Mercure Istanbul Bomonti B.B
۹٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۹٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Cevahir Convention Center B.B
۱۰٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
the craton B.B
۱۰٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Holiday Inn Sisli B.B
۱۰٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۱۰٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Sheraton City Center B.B
۱۰٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental B.B
۱۰٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
ELIT WORLD B.B
۱۱٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Point Taksim B.B
۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Barcelo B.B
۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti B.B
۱۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Divan B.B
۱۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
conrad B.B
۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus B.B
۱۵٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
The Marmara Taksim B.B
۱۵٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
PARK BOSPHORUS CVK B.B
۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Swissotel The Bosphorus B.B
۲۳٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
5  شب و 6 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
توضيحات
 
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 690.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)