تور استانبول آبان 1400 ( 5 شب )

۵ شب و ۶ روز
هوایی - قشم ایر
۰۲ آبان ۱۴۰۰
۳۰ آبان ۱۴۰۰

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۵ تاریخ رفت : 2 آبان الی 30 آبانتاریخ رفت 6و7و8 آبان ( طبق پکیج )

بقیه تاریخ ها تا برگشت 30 ابان 400.00+


تاریخ 2 آبان : 1.300.000+

تاریخ رفت 3و5 آبان 850.000+

تاریخ رفت 4و9و10 آبان 300.000+

.........................................
ساعت رفت : 18:45
ساعت برگشت : 22:45
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
Grand Liza B.B
Malkoc B.B
۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Hilarium B.B
prans B.B
۵٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
FIDE B.B
ALL INN B.B
۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol B.B
Topkapi Sabena B.B
۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
actuat life B.B
۶٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
Cumbali Plaza B.B
۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
atik palace B.B
۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Hilarium B.B
۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
mim hotel B.B
۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
City Center B.B
۷٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
intell B.B
Icon B.B
۷٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۷٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim exprees B.B
۷٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Adelmar B.B
۷٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Konak B.B
۷٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
garden de pera B.B
۷٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Feronya B.B
۷٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Palazzo Donizetti B.B
۷٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
marbel B.B
۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Surmeli B.B
۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Dedeman B.B
۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
taksim lounge B.B
۷٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Riva Taksim B.B
۸٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Nippon B.B
eresin B.B
۸٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
cher hotel B.B
the peak B.B
۸٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
The Central Palace Taksim B.B
lamartin B.B
۸٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
the craton B.B
۸٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik B.B
Avantgarde B.B
۹٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Mercure Istanbul Bomonti B.B
۹٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Cevahir Convention Center B.B
۹٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۹٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Holiday Inn Sisli B.B
۹٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental B.B
۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۱۰٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
ELIT WORLD B.B
۱۰٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Point Taksim B.B
۱۰٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Barcelo B.B
۱۲٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti B.B
۱۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Divan B.B
۱۴٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus B.B
۱۴٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
conrad B.B
۱۴٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
PARK BOSPHORUS CVK B.B
۱۹٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Swissotel The Bosphorus B.B
۲۰٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
5  شب و 6 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
توضيحات
 
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 690.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)