تور استانبول اسفند ( 5 شب )

۵ شب و ۶ روز
هوایی - ایران ایر تور
۰۷ اسفند ۱۳۹۹
۲۶ اسفند ۱۳۹۹

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۵ تاریخ رفت : 7 و 8 و 10 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 اسفند

تاریخ برگشت : 12 و 13 و 15 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 اسفند

7 اسفند : 15:40 آسمان به 15:00 ایران ایر تور ( 475.000+ )

8 اسفند : 13:30 قشم ایر به 15:00 ایران ایر تور ( طبق پکیج )

10 اسفند : 14:25 ایران ایر به 15:00 ایران ایر تور ( 1.690.000+ )

12 اسفند : 13:30 قشم ایر به 15:00 ایران ایر تور ( 375.000+ )

13 اسفند : 09:50 معراج به 15:00 ایران ایر تور ( 735.000+ )

14 اسفند : 13:30 قشم ایر به 15:00 ایران ایر تور ( 565.000+ )

15 اسفند : 09:50 معراج به 15:00 ایران ایر تور ( 185.000+ )

16 اسفند : 09:50 معراج به 15:00 ایران ایر تور ( 705.000+ )

17 اسفند : 06:50 ماهان به 15:00 ایران ایر تور ( 1.350.000+ )

18 اسفند : 05:05 تیلویند به 15:00 ایران ایر تور ( 775.000+ )

19 اسفند : 13:30 قشم ایر به 15:00 ایران ایر تور ( 860.000+ )

20 اسفند : 09:50 معراج به 15:00 ایران ایر تور ( 800.000+ )

21 اسفند : 13:30 قشم ایر به 15:00 ایران ایر تور ( 770.000+ )
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
Reydel B.B
۴٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
Malkoc B.B
۴٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
Merwano B.B
۴٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
Atro B.B
۴٫۸۰۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۵۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان taksim time
Grand Milan B.B
۵٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
Alfa B.B
۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۲۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
Napolyon B.B
۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
The Peak Hotel B.B
۵٫۳۱۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۱۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
Vizon B.B
۵٫۳۱۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
Grand Unal B.B
۵٫۳۱۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
Taksim Express B.B
۵٫۳۱۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
All Seasons B.B
۵٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۳۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
Taksim Town B.B
۵٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۱۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
Sed Hotel B.B
۵٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۱۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
The Green Park Hotel Taksim B.B
۵٫۹۵۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
Holiday Inn Sisli B.B
۶٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
Dedeman B.B
۶٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
Taksim Lounge B.B
۶٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik B.B
۶٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۶۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۶٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
Mercure Istanbul Bomonti B.B
۶٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
Decamondo B.B
۶٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۶٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۷۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
Avantgarde Square B.B
۷٫۲۱۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۱۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
Sheraton City Center B.B
۷٫۸۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۱۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
Grand Cevahir Convention Center B.B
۷٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
Radisson Blu Sisli B.B
۸٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
Elite World B.B
۸٫۴۵۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۰۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti B.B
۸٫۷۶۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus B.B
۱۰٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۷۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر فرودگاهی
5 شب و 6 روز اقامت در هتل
یک گشت رایگان
بیمه مسافرتی
لیدر فارسی زبان
توضيحات
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 1.000.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)