تور استانبول نوروز 1400 ( 6 شب )

۶ شب و ۷ روز
هوایی - قشم ایر
۲۵ اسفند ۱۳۹۹
۱۲ فروردین ۱۴۰۰

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۶ تاریخ رفت : 25 و 26 و 27 و 28 اسفند و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 فروردین

تاریخ برگشت : 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 فروردین

25 اسفند ( 13:30 قشم ایر به 18:30 ایران ایر )

26 اسفند ( 13:30 به 17:30 قشم ایر )

27 اسفند ( 14:30 به 18:30 ایران ایر )

28 اسفند ( 13:30 قشم ایر به 18:30 ایران ایر )

2 فروردین ( 13:30 قشم ایر به 18:30 ایران ایر )

3 فروردین ( 14:30 ایران ایر به 17:30 قشم ایر )

4 فروردین ( 14:30 به 18:30 ایران ایر )

5 فروردین ( 13:30 قشم ایر به 18:30 ایران ایر )

6 فروردین ( 14:30 ایران ایر به 17:30 قشم ایر )
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
Marina City B.B
Grand Liza B.B
۸٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Atro B.B
۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Reydel B.B
Fide B.B
۹٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Unal B.B
۹٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elan B.B
۹٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Maxwell B.B
۹٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Cartoon B.B
۹٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Napolyon B.B
۹٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Cuento B.B
۹٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
The Peak B.B
۹٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Star B.B
۱۰٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Delta B.B
۱۰٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Nova Plaza Taksim Square B.B
۱۰٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Intell B.B
۱۱٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
The Central Palace Bosphorus Tarabya B.B
۱۱٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Tango Taksim B.B
۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
The Artisan B.B
۱۲٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Golden Age B.B
Grand Oztanik B.B
۱۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Sheraton City Center B.B
۱۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Avantgarde Square B.B
۱۲٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۱۳٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Cevahir Convention Center B.B
۱۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti B.B
۱۳٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Conrad Istanbul Bosphorus B.B
۱۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Point Taksim B.B
۱۴٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World B.B
۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus B.B
۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
CVK Park Bosphorus B.B
۱۷٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Divan B.B
۱۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Swiss Hotel The Bosphorus B.B
۱۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر فرودگاهی
6 شب و 7 روز اقامت در هتل
گشت شهری
بیمه مسافرتی
لیدر فارسی زبان
توضيحات
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 70% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)