تور استانبول 30 مهر 97 (6 شب و 7 روز) قشم ایر

۶ شب و ۷ روز
هوایی - قشم ایر
۳۰ مهر ۱۳۹۷
۰۶ آبان ۱۳۹۷

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۶
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
KAYA MADRID B.B
۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
SABENA B.B
۲٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Liza B.B
۲٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Marinem B.B
۲٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND MILAN B.B
۳٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
ALL IN B.B
۳٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
WHITE MONAECH B.B
۳٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
PELICAN B.B
۳٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali Plaza B.B
۳٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Abel B.B
۳٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
PRENS B.B
۳٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
BLUEWAY CITY B.B
۳٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
DORA B.B
۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TOPKAPI B.B
۳٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
BY MURAT B.B
۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Blueway Historical B.B
۳٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Unal B.B
۳٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
ALL SEASON B.B
۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
SANAT B.B
۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PARK B.B
۳٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TANGO B.B
۳٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
PERA ROSE B.B
۳٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
FERONYA B.B
۳٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA B.B
۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۸۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
STYLE B.B
۳٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
BIANCHO B.B
۴٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand de Pera B.B
۴٫۱۲۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۵۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
BVS LUSH B.B
۴٫۱۳۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۶۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Riva Taksim B.B
۴٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND HALIC B.B
۴٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA B.B
۴٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TAAKSIM LOUNGE B.B
۴٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
LA MARTIN B.B
۴٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
BERJER B.B
۴٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL PALACE B.B
۴٫۴۵۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
THE PEAK B.B
۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND OZTANIK B.B
۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC DOWNTOWN B.B
۴٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۱۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GOLDEN AGE 1 B.B
۴٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۱۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
AVANTGARD B.B
۴٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۲۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Seminal Taksim B.B
۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
SURMELI B.B
۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
LION HOTEL B.B
۴٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Palazzo Donizetti B.B
۴٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
ELYSYUM STYLE B.B
۴٫۸۵۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۱۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Lares Park B.B
۴٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR B.B
۵٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Nippon B.B
۵٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
MERCURE B.B
۵٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
ELITE WORLD B.B
۵٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC CITY B.B
۵٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
CROWN PLAZA B.B
۵٫۸۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۶۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
POINT B.B
۶٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - یک گشت رایگان با نهار - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان

توضيحات

 تور 6 شب و 7 روز | تاریخ رفت: 30 مهر 97 | ساعت رفت: 19:00 با قشم ایر و ساعت برگشت: 22:00 با قشم ایر

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.
- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122147630 آقای حق نجات تماس حاصل فرمایید.

* شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد. با شماره 02141535 تماس بگیرید.