تور استانبول 12 اردیبهشت 97 (7 شب و 8 روز) قشم ایر

۷ شب و ۸ روز
هوایی - قشم ایر
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۷
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
TOPKAPI B.B
۱٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۰۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND LIZA B.B
۱٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND MILAN B.B
۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۰۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
SABENA B.B
۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
KAYA MADRID B.B
۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
ALFA B.B
۱٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۰۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
ALL INN B.B
۱٫۶۶۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
MARINEM B.B
۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND EMIN B.B
۱٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND UNAL B.B
۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
PERA ROSE B.B
۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
MARMARAY B.B
۱٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۲۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
ALL SEASONS B.B
۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
MARBEL B.B
۱٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA B.B
۱٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
BEYZAS SUIT B.B
۱٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND HILARIUM B.B
۲٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND HALIC B.B
۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
FERONYA B.B
۲٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
INNTEL B.B
۲٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
TAKSIM LINE B.B
۲٫۱۱۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
INSIDE B.B
۲٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۱۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA B.B
۲٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
ZURICH B.B
۲٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۵۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
RIVA B.B
۲٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۷۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
NAZ CITY B.B
۲٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
KONAK B.B
۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۵۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
SURMELI B.B
۲٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۸۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
DEDEMAN B.B
۲٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
LA MARTIN B.B
۲٫۴۳۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۳۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
BVS B.B
۲٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GOLDEN AGE 1 B.B
۲٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND OZTANIK B.B
۲٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۶۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
AVANTGARD B.B
۲٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۶۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
LARES PARK B.B
۲٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
MERCURE B.B
۲٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۶۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR B.B
۲٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۶۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
MERCURE BOSPHORUS B.B
۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
RAMADA TAKSIM B.B
۲٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۳۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
THE PARMA B.B
۳٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC CITY B.B
۳٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
HILTON BOMONTI B.B
۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۷۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
POINT TAKSIM B.B
۳٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۵۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۵۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
ELITE WORLD B.B
۳٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL PALACE B.B
۳٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۵۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
CVK PARK BOSPHORUS B.B
۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 7 شب و 8 روز اقامت در هتل - یک گشت رایگان با نهار - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان

توضيحات

تور 7 شب و 8 روز | تاریخ رفت: 12 اردیبهشت 97 | ساعت رفت: 19:00 با قشم ایر و ساعت برگشت: 22:00 با قشم ایر

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.
- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121218024 آقای حق نجات تماس حاصل فرمایید.

* شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد. با شماره 02141535 تماس بگیرید.