تور استانبول 14 اردیبهشت 97 (3 شب و 4 روز) قشم ایر

۳ شب و ۴ روز
هوایی - قشم ایر
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۳
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
TOPKAPI B.B
۹۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND LIZA B.B
۱٫۰۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۹۷۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND MILAN B.B
۱٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۱۵٫۰۰۰ تومان ۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
SABENA B.B
۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۷۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
KAYA MADRID B.B
۱٫۱۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۱۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
ALFA B.B
۱٫۱۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۵۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
ALL IN B.B
۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
MARINEM B.B
۱٫۲۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND EMIN B.B
۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۵۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND UNAL B.B
۱٫۳۰۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
PERA ROSE B.B
۱٫۳۰۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
MARMARAY B.B
۱٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
ALL SEASONS B.B
۱٫۳۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۵۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
MARBEL B.B
۱٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۵۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۱۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA B.B
۱٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۰۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
BEYZAS SUIT B.B
۱٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND HILARIUM B.B
۱٫۳۵۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND HALIC B.B
۱٫۳۷۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
FERONYA B.B
۱٫۳۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
INNTEL B.B
۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
TAKSIM LINE B.B
۱٫۴۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
INSIDE B.B
۱٫۴۷۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۵۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA B.B
۱٫۴۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
ZURICH B.B
۱٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
RIVA B.B
۱٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۶۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
NAZ CITY B.B
۱٫۵۱۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
KONAK B.B
۱٫۵۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
BVS B.B
۱٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
LA MARTIN B.B
۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۰۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
SURMELI B.B
۱٫۵۵۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۳۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
DEDEMAN B.B
۱٫۵۵۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GOLDEN AGE 1 B.B
۱٫۵۵۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND OZTANIK B.B
۱٫۶۱۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
AVANTGARD B.B
۱٫۶۱۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
LARES PARK B.B
۱٫۶۱۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
MERCURE B.B
۱٫۶۵۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۵۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR B.B
۱٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۷۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
MERCURE BOSPHORUS B.B
۱٫۶۸۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
RAMADA TAKSIM B.B
۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
TAKSIM GONEN B.B
۱٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۰۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
THE PARMA B.B
۱٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC CITY B.B
۱٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۷۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
HILTON BOMONTI B.B
۱٫۸۸۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
POINT TAKSIM B.B
۲٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
ELITE WORLD B.B
۲٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL PALACE B.B
۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
CVK PARK BOSPHORUS B.B
۲٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 3 شب و 4 روز اقامت در هتل - یک گشت رایگان با نهار - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان

توضيحات

تور 3 شب و 4 روز | تاریخ رفت: 14 اردیبهشت 97 | ساعت رفت: 19:00 با قشم ایر و ساعت برگشت: 22:00 با قشم ایر

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.
- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121218024 آقای حق نجات تماس حاصل فرمایید.

* شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد. با شماره 02141535 تماس بگیرید.