تور آنتالیا ویژه 17 تیر 1401 (6 شب) ایرتور

۶ شب و ۷ روز
هوایی - ایران ایر تور
۱۷ تیر ۱۴۰۱
۲۴ تیر ۱۴۰۱

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ آنتالیا ۶ تاریخ رفت : 17 تیر

تاریخ برگشت : 24 تیر
...................................................

ساعت رفت : 01:00

ساعت برگشت : 04:00
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد توضیح
agon hotel B.B
۸٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet kiris UAll
۱۴٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
armir resort All
۱۵٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet lara UAll
۱۵٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
maya word park All
۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Eco room
palmet beach UAll
۱۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
grand miramor hotel All
۱۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Daima Biz UAll
۱۸٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
armas kaplan hotel All
۱۸٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Armas Beach UAll
۱۹٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
armas gul beach hotel UAll
۱۹٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
perre lamer UAll
۱۹٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Meder Resort UAll
۱۹٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Ring UAll
۱۹٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
amon hotel UAll
۲۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aydin bay queen All
۲۱٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sensitive perimium UAll
۲۱٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Park Lara All
۲۲٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان family 4 pax
Transatlantik Hotel & SPA UAll
۲۲٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
fun&sun comfort UAll
۲۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aydin bay famous UAll
۲۳٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Karmir Resort & Spa UAll
۲۳٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Park Lara All
۲۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
lara family club hotel UAll
۲۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ORANGE CONTY UAll
۲۵٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان belek
Club Hotel Sera UAll
۲۵٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
AQUA WORD BELEK UAll
۲۵٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sherwood suite UAll
۲۵٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Resort Lara UAll
۲۵٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Wind of Lara Hotel & SPA UAll
۲۵٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
amara luxury UAll
۲۶٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Limak Limra Hotel UAll
۲۹٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ORANGE COUNTRY UAll
۲۹٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان kemer
FAME RESIDENCE LARA UAll
۲۹٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sherwood Dreams Resort UAll
۲۹٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
corendon playa kemer UAll
۳۰٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Liberty Lara UAll
۳۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
limak arcadia hotel UAll
۳۳٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Spice Hotel & Spa UAll
۳۴٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
asteria kremlin UAll
۳۴٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MIRACEL UAll
۳۵٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aska lara UAll
۳۶٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۵۹٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Adalya Elite Lara UAll
۳۶٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۵۸٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
bala lara UAll
۳۸٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Imperial Sunland UAll
۹۱٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار ، تست منفی کرونا

خدمات تور
بلیت رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایرتور ، 6 شب و 7 روز اقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ( زیر 60 سال ) ، راهنمای فارسی زبان

 

توضيحات
بلیط + هتل + خدمات تور

کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار ، تست منفی کرونا ، دریافت HES CODE

*جهت ورود به ترکیه پر کردن این فرم به آدرس   https://register.health.gov.tr برای مسافران الزامی می باشد **
 
نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 هزار تومان می باشد .

همراه داشتن تست منفی کرونا تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد .

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین اعم از ممنوع الخروج بودن و نداشتن اعتبار به عهده ی مسافر می باشد .

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)