تور آنتالیا ویژه 10 تیر 1401 (6 شب) ایرتور

۶ شب و ۷ روز
هوایی - ایران ایر تور
۱۰ تیر ۱۴۰۱
۱۷ تیر ۱۴۰۱

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ آنتالیا ۶ تاریخ رفت : 10 تیر

تاریخ برگشت : 17 تیر
...................................................

ساعت رفت : 01:00

ساعت برگشت : 04:00
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد توضیح
agon hotel B.B
۱۱٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet kiris UAll
۱۴٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
armir resort All
۱۴٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet lara UAll
۱۵٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
maya word park All
۱۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Eco room
palmet beach UAll
۱۷٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
armas kaplan UAll
۱۸٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
grand miramor hotel All
۱۸٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Armas Beach UAll
۱۸٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
armas gul beach hotel UAll
۱۸٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Ring UAll
۱۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Daima Biz UAll
۱۹٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Imperial Sunland UAll
۲۰٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Meder Resort UAll
۲۰٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
perre lamer UAll
۲۰٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Park Lara All
۲۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان family 4 pax
aydin bay queen All
۲۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
fun&sun comfort UAll
۲۱٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
amon hotel UAll
۲۱٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Park Lara UAll
۲۲٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sensitive perimium UAll
۲۲٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sherwood suite UAll
۲۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ORANGE CONTY UAll
۲۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان belek
crystal deluxe hotel UAll
۲۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
transatlantik UAll
۲۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Karmir Resort & Spa UAll
۲۳٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SEALIFE FAMILY UAll
۲۴٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aydin bay famous UAll
۲۴٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sea life kemer UAll
۲۵٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ORANGE COUNTRY UAll
۲۵٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان kemer
PORTOBELLO UAll
۲۵٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
lara family club hotel UAll
۲۵٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Resort Lara UAll
۲۵٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
AQUA WORD BELEK UAll
۲۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sea life kemer UAll
۲۵٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal centro UAll
۲۵٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Club Hotel Sera UAll
۲۶٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Wind of Lara Hotel & SPA UAll
۲۶٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
amara luxury UAll
۲۶٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal paraiso verde UAll
۲۷٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CRYSTAL WATER WOLRD UAll
۲۸٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
asteria kremlin UAll
۲۸٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
FAME RESIDENCE LARA UAll
۳۰٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sherwood Dreams Resort UAll
۳۱٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal perestige UAll
۳۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Limak Limra Hotel UAll
۳۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
corendon playa kemer UAll
۳۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MIRACEL UAll
۳۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Crystal Tat Beach Golf Resort & Spa UAll
۳۱٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Liberty Lara UAll
۳۲٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
bala lara UAll
۳۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
limak arcadia hotel UAll
۳۲٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aska lara UAll
۳۴٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Spice Hotel & Spa UAll
۳۵٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Adalya Elite Lara UAll
۳۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار ، تست منفی کرونا

خدمات تور
بلیت رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایرتور ، 6 شب و 7 روز اقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ( زیر 60 سال ) ، راهنمای فارسی زبان

 

توضيحات
بلیط + هتل + خدمات تور

کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار ، تست منفی کرونا ، دریافت HES CODE

*جهت ورود به ترکیه پر کردن این فرم به آدرس   https://register.health.gov.tr برای مسافران الزامی می باشد **
 
نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 هزار تومان می باشد .

همراه داشتن تست منفی کرونا تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد .

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین اعم از ممنوع الخروج بودن و نداشتن اعتبار به عهده ی مسافر می باشد .

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)