تور آنتالیا ویژه 22 آذر 1400 ( 6 شب )

۶ شب و ۷ روز
هوایی - Free Bird
۲۲ آذر ۱۴۰۰
۲۹ آذر ۱۴۰۰

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ آنتالیا ۶ تاریخ رفت : 22 آذر

تاریخ برگشت : 29 آذر


...............................................
ساعت رفت : 06:30
ساعت برگشت : 00:45
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت کودک زیر 2 سال توضیح
Lara Dinc B.B
۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Lara Palace H.B
۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet park All
۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Belkon All
۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
cender All
۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
crown palace All
۱۰٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sensetive premim UAll
۱۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹٫۰۰۰ تومان
Grand Park Lara All
۱۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SEA LIFE FAMILY RESORT UAll
۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
PORTO BELO UAll
۱۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
TRENDY LARA All
۱۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
FAME RESIDENCE LARA UAll
۱۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sherwood lara UAll
۱۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Plaza UAll
۱۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
asteria keremlin UAll
۱۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
IC GREEN PALACE UAll
۱۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SPICE UAll
۱۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
GRANADA UAll
۱۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Delphin BE Grand Resort UAll
۱۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC BEACH UAll
۱۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS DOWN TOWN UAll
۱۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
DELPHIN EMPERIAL UAll
۱۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal Seginus UAll
۱۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANICDELUXE UAll
۱۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS SUN GATRE UAll
۱۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
selectum luxury UAll
۲۰٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Mardan Palace UAll
۲۵٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS PREMIUM UAll
۳۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
The Land of Legends Theme Park UAll
۳۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

- اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار


- همراه داشتن تست منفی کرونا

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ایرباس 320 فریبرد - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) - راهنمای فارسی زبان

توضيحات

دریافت HES CODE

 نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 هزار تومان و نت می باشد .

همراه داشتن تست منفی کرونا تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد .

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین اعم از ممنوع الخروج بودن و نداشتن اعتبار به عهده ی آژانس ثبت نام کننده و مسافر می باشد .


شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)