تور آنتالیا ویژه 5 آبان 14000

۶ شب و ۷ روز
هوایی - ایران ایر
۰۵ آبان ۱۴۰۰
۱۳ آبان ۱۴۰۰

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ آنتالیا ۶ تاریخ رفت : 5 آبان

تاریخ برگشت : 13 آبانساعت رفت : 21:45
ساعت برگشت : 02:30

( فرودگاه دنیزلی)
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد توضیح
Lugano B.B
۶٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۵۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Lara
Himeros Beach All
۷٫۲۸۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Kemer
rios beach All
۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۵۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان kemer
Palmet Beach Resort UAll
۸٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Kemer
Cender All
۸٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Antalya
lara hadrianus UAll
۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان lara
first klass UAll
۹٫۲۶۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان alanya
senza the in UAll
۹٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان ALANYA
armir resort UAll
۹٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان antalya
armas lara UAll
۹٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۲۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Lara
Armas Gul Beach UAll
۹٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۱۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹٫۰۰۰ تومان antalya
Throne Seagate Belek All
۱۰٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Belek
Sensitive UAll
۱۱٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Belek
Adonis All
۱۱٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان antalya
aydin bay queens UAll
۱۱٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۷۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان belek
Imperial Turkiz All
۱۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۷۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Kemer
orange alanya UAll
۱۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان alanya
Grand Park Lara UAll
۱۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۶۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Lara
Aydin Bay Famous All
۱۱٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Belek
Wind of Lara Hotel & SPA UAll
۱۲٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۸۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Lara
Sherwood Suite UAll
۱۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Lara
Ramada Resort Lara UAll
۱۲٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Lara
AQUA WORD BELEK UAll
۱۲٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان lara
amon hotel UAll
۱۲٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان belek
ORANGE COUNTRY UAll
۱۳٫۲۲۵٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان kemer
Limak Limra Hotel UAll
۱۳٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان lara
Crystal Deluxe UAll
۱۴٫۲۱۵٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Kemer
amara luxary UAll
۱۴٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان kemer
FAME RESIDENCE LARA UAll
۱۴٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۹۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان lara
kirman sideiaman UAll
۱۵٫۲۰۵٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۰۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۵۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان side
asteria keremlin UAll
۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۱۰۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹٫۰۰۰ تومان lara
sherwood lara UAll
۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان lara
Crystal Centro UAll
۱۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۵۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Lara
Adalya Elite Lara UAll
۱۸٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان lara
granada luxary UAll
۱۸٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان belek
bia lara UAll
۱۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان lara
MIRACEL UAll
۲۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان lara
مدارک لازم

کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار ، تست منفی کرونا

خدمات تور
بلیت رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایر ، 6 شب و 7 روز اقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ( زیر 60 سال ) ، راهنمای فارسی زبان

 

توضيحات
  
بلیط + هتل + خدمات تور

کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار ، تست منفی کرونا ، دریافت HES CODE

*جهت ورود به ترکیه پر کردن این فرم به آدرس   https://register.health.gov.tr برای مسافران الزامی می باشد **

**در صورت درخواست بیمه جمع پوشش کرونا مبلغ 200.000 تومان به پکیج فوق اضافه می گردد **

نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 هزار تومان می باشد .

همراه داشتن تست منفی کرونا تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد .

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین اعم از ممنوع الخروج بودن و نداشتن اعتبار به عهده ی مسافر می باشد .

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)