تور آنتالیا 1 مهر 1400

۶ شب و ۷ روز
هوایی - ایران ایر تور
۰۱ مهر ۱۴۰۰
۰۸ مهر ۱۴۰۰

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ آنتالیا ۶ تاریخ رفت : 1 مهر

تاریخ برگشت : 8 مهر

ساعت رفت : 00:30

ساعت برگشت :04:30

فرودگاه دنیزلی
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد توضیح
Lugano B.B
۷٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۰۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Lara
Himeros Beach All
۷٫۸۳۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Kemer
rios beach All
۸٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان kemer
Sports UAll
۹٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۳۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Belek
Belkon All
۹٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۶۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۶۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Belek
Dionisus All
۹٫۶۱۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۳۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Belek
lara hadrianus UAll
۹٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۰۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان lara
palmet resort kiris All
۹٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۳۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان kemer
armas lara UAll
۱۰٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۷۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Lara
club hotel roza UAll
۱۰٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۷۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان alanya
Maya World UAll
۱۰٫۶۰۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۷۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان KEMER
Palmet Beach Resort UAll
۱۰٫۶۰۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۷۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Kemer
Armir Resort All
۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Kemer
hedef resort UAll
۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان alanya
Cender All
۱۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۲۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Antalya
alan xafira UAll
۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان ALANYA
senza the in UAll
۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان ALANYA
Throne Seagate Belek All
۱۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Belek
Perre Art UAll
۱۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Kemer
Imperial Sunland UAll
۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان kemer
Daima Biz All
۱۲٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Kemer
Aydin Bay Queens Palace All
۱۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Belek
Imperial Turkiz All
۱۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Kemer
Transatlantik Hotel & SPA UAll
۱۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Kemer
Sensitive UAll
۱۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۱۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Belek
Perre Lamer UAll
۱۳٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۱۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Kemer
Aydin Bay Famous All
۱۳٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Belek
Sherwood Suite UAll
۱۴٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Lara
Grand Park Lara UAll
۱۴٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۰۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Lara
aqua word belek UAll
۱۵٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۴۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان belek
adonis hotel All
۱۵٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۴۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۰۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان lara
Orange County Belek UAll
۱۵٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Belek
ORANGE ALANYA UAll
۱۵٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان ALANYA
Wind of Lara Hotel & SPA UAll
۱۵٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Lara
Lara Family Club UAll
۱۵٫۷۵۵٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Lara
Crystal Centro UAll
۱۵٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Lara
Ramada Resort Lara UAll
۱۶٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Lara
Crystal Waterworld Resort & Spa UAll
۱۶٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Belek
Crystal Prestige Elite UAll
۱۶٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹٫۰۰۰ تومان Kemer
Crystal Flora UAll
۱۶٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۶۵۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Kemer
Asteria Kremlin UAll
۱۷٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۴۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Kundu
amon hotel UAll
۱۸٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان kemer
crystal aura UAll
۱۸٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان kemer
Crystal Deluxe UAll
۱۸٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Kemer
amara luxary UAll
۱۸٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان kemer
Crystal Tat Beach Golf Resort & Spa UAll
۲۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Belek
selectum family UAll
۲۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۳۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان belek
Adalya Elite Lara UAll
۲۲٫۶۸۵٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان lara
MIRACLE UAll
۲۲٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان lara
sherwood lara UAll
۲۳٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان lara
bia lara UAll
۲۳٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان lara
granada luxary UAll
۲۴٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان belek
TITANIC LARA UAll
۲۶٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان lara
TITANIC BELEK UAll
۲۷٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان belek
مدارک لازم

کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار ، تست منفی کرونا

خدمات تور
بلیت رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایرتور ، 6 شب و 7 روز اقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ( زیر 60 سال ) ، راهنمای فارسی زبان

 

توضيحات
بلیط + هتل + خدمات تور

کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار ، تست منفی کرونا ، دریافت HES CODE

*جهت ورود به ترکیه پر کردن این فرم به آدرس   https://register.health.gov.tr برای مسافران الزامی می باشد **

**در صورت درخواست بیمه جمع پوشش کرونا مبلغ 200.000 تومان به پکیج فوق اضافه می گردد **

نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 هزار تومان می باشد .

همراه داشتن تست منفی کرونا تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد .

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین اعم از ممنوع الخروج بودن و نداشتن اعتبار به عهده ی مسافر می باشد .

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)