تور آنتالیا ویژه 31 شهریور 1400

۶ شب و ۷ روز
هوایی - ایران ایر
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
۰۸ مهر ۱۴۰۰

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ آنتالیا ۶ تاریخ رفت : 31 شهریور

تاریخ برگشت : 8ساعت رفت : 22:30
ساعت برگشت :02:30

( فرودگاه دنیزلی)
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد توضیح
Lugano B.B
۶٫۶۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۵۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Lara
Himeros Beach All
۷٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Kemer
rios beach All
۷٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان kemer
Sports UAll
۸٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۸۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Belek
Belkon All
۸٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۱۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Belek
Dionisus All
۸٫۸۶۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Belek
lara hadrianus UAll
۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۵۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان lara
palmet resort kiris All
۹٫۰۶۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان kemer
armas lara UAll
۹٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Lara
club hotel roza UAll
۹٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان alanya
Maya World UAll
۹٫۸۵۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان KEMER
Palmet Beach Resort UAll
۹٫۸۵۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Kemer
Armir Resort All
۱۰٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Kemer
hedef resort UAll
۱۰٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان alanya
Cender All
۱۰٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۷۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Antalya
alan xafira UAll
۱۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان ALANYA
senza the in UAll
۱۱٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان ALANYA
Throne Seagate Belek All
۱۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Belek
Perre Art UAll
۱۱٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Kemer
Imperial Sunland UAll
۱۱٫۸۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان kemer
Daima Biz All
۱۲٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Kemer
aydin bay queens UAll
۱۲٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۷۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان belek
Imperial Turkiz All
۱۲٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۷۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Kemer
Transatlantik Hotel & SPA UAll
۱۲٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۷۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Kemer
Sensitive UAll
۱۲٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۶۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Belek
Perre Lamer UAll
۱۲٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۷۶۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۶۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Kemer
Aydin Bay Famous All
۱۳٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Belek
Sherwood Suite UAll
۱۳٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Lara
Grand Park Lara UAll
۱۴٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۵۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Lara
AQUA WORD BELEK UAll
۱۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان lara
Adonis All
۱۴٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۵۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Lara
Orange County Belek UAll
۱۴٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Belek
orange alanya UAll
۱۴٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان alanya
Wind of Lara Hotel & SPA UAll
۱۴٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Lara
Lara Family Club UAll
۱۵٫۰۰۵٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Lara
Ramada Resort Lara UAll
۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Lara
Crystal Centro UAll
۱۵٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Lara
Crystal Prestige Elite UAll
۱۵٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹٫۰۰۰ تومان Kemer
Crystal Waterworld Resort & Spa UAll
۱۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۰۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Belek
Crystal Flora UAll
۱۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۰۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Kemer
amon hotel UAll
۱۷٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان kemer
crystal aura UAll
۱۷٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان kemer
Crystal Deluxe UAll
۱۷٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Kemer
amara luxary UAll
۱۷٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان kemer
Asteria Kremlin UAll
۱۷٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Kundu
Crystal Tat Beach Golf Resort & Spa UAll
۲۰٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Belek
selectum family UAll
۲۰٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان belek
Adalya Elite Lara UAll
۲۱٫۹۳۵٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان lara
MIRACEL UAll
۲۲٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان lara
sherwood lara UAll
۲۲٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان lara
bia lara UAll
۲۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان lara
granada luxary UAll
۲۳٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان belek
TITANIC LARA UAll
۲۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان lara
TITANIC BELEK UAll
۲۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان belek
مدارک لازم

کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار ، تست منفی کرونا

خدمات تور
بلیت رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایر ، 6 شب و 7 روز اقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ( زیر 60 سال ) ، راهنمای فارسی زبان

 

توضيحات
  
بلیط + هتل + خدمات تور

کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار ، تست منفی کرونا ، دریافت HES CODE

*جهت ورود به ترکیه پر کردن این فرم به آدرس   https://register.health.gov.tr برای مسافران الزامی می باشد **

**در صورت درخواست بیمه جمع پوشش کرونا مبلغ 200.000 تومان به پکیج فوق اضافه می گردد **

نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 هزار تومان می باشد .

همراه داشتن تست منفی کرونا تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد .

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین اعم از ممنوع الخروج بودن و نداشتن اعتبار به عهده ی مسافر می باشد .

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)