تور کوش آداسی ویژه 10 مهر 1400

۶ شب و ۷ روز
هوایی - ایران ایر تور
۱۰ مهر ۱۴۰۰
۱۷ مهر ۱۴۰۰

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ کوش آداسی ۶ تاریخ رفت : 10 مهر

تاریخ برگشت : 17 مهر

ساعت رفت : 00:30

ساعت برگشت : 04:30

(( فرودگاه ازمیر ))
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد توضیح
Melike H.B
۶٫۶۸۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۵۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Flora Suite All
۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Dabaklar H.B
۸٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Best Smyrna B.B
۸٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Panorama Hill All
۸٫۹۰۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۵۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Land View
SURTEL All
۹٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۵۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ladonia Kesre All
۹٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۶۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Land View
Panorama Hill All
۹٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۶۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea View
Ladonia Adakule UAll
۹٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۶۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Land View
EPHESUS PRINCESS All
۱۰٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان land view
Ladonia Adakule UAll
۱۰٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea View
Vista Azur All
۱۰٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Land View
Ladonia Kesre All
۱۰٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea View
Atlantique Holiday Club UAll
۱۰٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Blue Sky All
۱۰٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ephesus Princess All
۱۱٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۵۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea View
Signature Blue All
۱۱٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Vista Azur All
۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۱۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea View
Richmond Ephesus All
۱۱٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۱۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان land view
Fantasia Deluxe All
۱۱٫۹۸۵٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان sea sid view
Le Bleu UAll
۱۱٫۹۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Land View
Le Bleu UAll
۱۲٫۱۵۵٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۶۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea View
Richmond Ephesus All
۱۲٫۱۵۵٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea View
palmwings kusadasi All
۱۲٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۶۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ARIA CLAROS All
۱۲٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان land view
Tusan Beach All
۱۲٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Land View
ARIA CLAROS All
۱۲٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۰۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان sea view
Pine Bay Holiday UAll
۱۲٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Land View
Sea Light UAll
۱۲٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۰۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Tusan Beach All
۱۳٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۰۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea View
palmwings ephesus UAll
۱۳٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۰۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
PINE BAY HOLIDAY RESORT UAll
۱۳٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۷۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان sea view
Korumar Hotel Deluxe All
۱۳٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۷۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Land View
Ramada By Wyndham H.B
۱۳٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۷۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Resort All
۱۳٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۷۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان sea side view
Korumar Hotel Deluxe All
۱۳٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۵۳۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea View
Infinity By Yelken UAll
۱۴٫۲۰۵٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Land View
Infinity By Yelken UAll
۱۵٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea View
Korumar Ephesus UAll
۱۵٫۹۱۵٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Aqua Fantasy UAll
۱۶٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۱۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Suhan 360 All
۱۶٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Standard Room
Suhan 360 All
۱۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۰۰۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea Side
Paloma Pasha Resort UAll
۱۷٫۱۱۵٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Land View
Amara Sealight UAll
۱۷٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۵۰۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۵۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
PALOMA PASHA UAll
۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان sea side
Sunis Efes Royal UAll
۱۸٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Land View
Sunis Efes Royal UAll
۱۹٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۵۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان Sea View
Club Marvy UAll
۲۷٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با 7 ماه اعتبار


نتیجه منفی تست PCR

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت


ترانسفر فرودگاهی


6 شب اقامت در هتل


راهنمای فارسی زبان


1 گشت شهری کوش آداسی


1 گشت مرکز خرید ازمیر


بیمه مسافرتی با پوشش بیماری کرونا

توضيحات

بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.


مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.


هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.


پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.


نرخ INF(کودک زیر 2 سال) 990.000 تومان می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 02141535 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607  تماس حاصل فرمایید