تور آنتالیا نوروز 99 ( 6 شب و 7 روز) سان اکسپرس

۶ شب و ۷ روز
هوایی - SUNEXPRESS
۲۷ اسفند ۱۳۹۸
۱۰ فروردین ۱۳۹۹

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ آنتالیا ۶ تاریخ رفت:27 اسفند الی 4 فروردین   99
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
cender hotel All
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان std land
KARMIR RESORT All
۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان STD LAND
Grand Park Lara UAll
۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان std land
Kaya Belek UAll
۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان std land
Club Hotel Sera UAll
۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان elegance
SHERWOOD DREAMS UAll
۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان std land
SHERWOOD SUITE LARA UAll
۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان std land
Bellis Deluxe All
۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان std grdn
Kaya Belek UAll
۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان STD SEA
SPICE HOTEL BELEK UAll
۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان std land
concorde deluxe UAll
۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان std land
TRENDY HOTEL UAll
۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان STD LAND
Adalya Elite Lara UAll
۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان std land
RIXOS DOWNTOWN All
۱۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان STD LAND
Adalya Elite Lara UAll
۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان SIDE SEA

Adalya Elite Lara UAll
۱۰٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان SEA VIEW
SHERWOOD EX.LARA UAll
۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان std
CORNELIA deluxe UAll
۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان STD LAND
VOYAGE BELEK UAll
۱۰٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۱۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان std land
ELAQUALITY UAll
۱۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان STD LAND
Rixos Sungate UAll
۱۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان std land
CORNELIA DIAMOND UAll
۱۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان std grdn
Delphin BE Grand Resort UAll
۱۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان std land
Royal Seginus UAll
۱۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان std land
Royal Holiday Palace UAll
۱۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان std land
TITANIC BEACH UAll
۱۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان std land
SUSESI LIXURY RESORT UAll
۱۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان std land
VOVAGE BELEK UAll
۱۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان STD LAND
KAYA PALAZZO BELEK All
۱۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان spr sea
TITANIC DELUXE BELEK UAll
۱۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان std land
SUENO DELUXE UAll
۱۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان STD LAND
DELPHIN IMPERIAL UAll
۱۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان SUP LAND
TITANIC MARDAN UAll
۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان REMIUM
CALISTA LUXURY UAll
۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان SPR GRDN
KAYA PALAZZO BELEK UAll
۱۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان SUITE SEA
RIXOS PREMIUM UAll
۱۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان DLX LAND
RIXOS LEGENDS All
۱۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان DLX LAND
REGNUM CARYA UAll
۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان LXR LAND
MAXX ROYAL BELEK UAll
۱۹٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان SUITE LAND
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

پرواز رفت و برگشت با پرواز ترک مستقیم - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل همراه صبحانه . ناهار .شام - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی

توضيحات

تور 6 شب و 7 روز | تاریخ رفت:27 اسفند الی 4 فروردین   99 |  ساعت پرواز رفت و برگشت با کانتر مربوطه چک شود 02:45  رفت و برگشت 20:35

 

- قیمتهای فوق به تومان میباشد و 
- کلیه پروازها و هتلها بصورت چارتر و غیرقابل استرداد بوده و در صورت کنسلی و تغییر تاریخ و نام، کل مبلغ سوخت میگردد و 
- پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامیست
- بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه محسوب می شود

در هتل های زنجیره ای رویال و کارمیر کودک بالای 9 سال بزرگسال محسوب می شود.

نرخ کودک زیر 2 سال: 400.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت مسافر بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار به عهده مسافر میباشد
شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 02141535 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.