مالاکا، که به شهر قرمز نیز معروف است، در زمان قدیم به علت قرار گرفتن میان کشور هند و چین راه ارتباطی و بازرگانی بسیار مهمی بوده است. در سفر با تور مالزی سری به این شهر زیبا، مدرن و متفاوت بزنید.

 

مطالب مرتبط