همانطور که مثلث برمودا، پایانی برای ناشناخته‌ها ندارد. در دهلی، آگرا و جیپور هم هیچ نقطه‌ی پایانی برای زیبایی‌ها نیست و شما در تور هند اسیر این همه شگفتی می‌شوید. در دهلی به سادگی یادبود گاندی دل می‌بندید و در آگرا با بنای بی‌نظیر تاج‌محل عاشق می‌شوید و از زیبایی جواهرات دست‌ساز جیپور حیرت‌زده می‌شوید.

مطالب مرتبط