با تور تفلیس، در حقیقت به دنیایی از سادگی اما زیبایی قدم می‌گذارید که به‌سادگی فراموش شدنی نیست. شما در این شهر زیبا می‌بینید که فرهنگ و هنر گرجی چه زیبایی‌هایی را ساخته و مهربانی و دوستی این مردم چقدر مسافران را شیفته و علاقمند به تفلیس می‌کند. تعلل نکنید و در اولین فرصت برای رسیدن به این نقطه‌ی رویایی در دنیا برنامه‌ریزی کنید.

مطالب مرتبط