تور بدروم 16 مرداد 1400 ( 6 شب )

۶ شب و ۷ روز
هوایی - ایران ایر تور
۱۶ مرداد ۱۴۰۰
۲۳ مرداد ۱۴۰۰

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ بدروم ۶ تاریخ رفت : 16 مرداد

تاریخ برگشت : 23 مرداد

ساعت رفت : 00:30

ساعت برگشت : 03:30
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد توضیح
tenda All
۹٫۱۹۲٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
club blue white All
۱۰٫۱۲۸٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۶۴٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۶۴٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
verde bodrum holiday village All
۱۰٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۳۲٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ladonia onderhan All
۱۱٫۰۶۴٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۲۴٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۳۲٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ladona dellmare All
۱۱٫۰۶۴٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۲۴٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۳۲٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
tiana beach All
۱۲٫۴۶۸٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
yelkan mandalinci All
۱۲٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۶۴۴٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ayza aqua All
۱۳٫۲۴۸٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۴۲۴٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۳۶٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
GREEN BEACH RESORT All
۱۳٫۸۷۲٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان land view
GREEN BEACH RESORT All
۱۴٫۱۸۴٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۶۶۴٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۱۶٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان sea view
golden beach by jura All
۱۴٫۴۹۶٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۶۰۸٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۴۸٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
DIAMOND OF BODRUM UAll
۱۵٫۵۸۸٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۶۳۶٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۱۶٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
isis goddess of bodrum UAll
۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۹۶٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SUNDANCE UAll
۱۶٫۲۱۲٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۵۳۶٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۴۸٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
azur by yelken UAll
۱۶٫۵۲۴٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۳۵۲٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۷۲٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
bodrum holiday resort UAll
۱۶٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۶۶۴٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ROYAL ASARLIK UAll
۱۷٫۱۴۸٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۹۶۸٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۶۴٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
armonia holiday village All
۱۷٫۷۷۲٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۵۳۶٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۸٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
la quinta by wyndhm UAll
۱۸٫۳۳۶٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۴۹۶٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۶۸٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
YASMIN UAll
۱۸٫۵۲۹٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۸۶۸٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
thor exclusive bodrum UAll
۱۸٫۵۵۲٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۷۶٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LABRANDA TMT All
۱۸٫۷۰۸٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۳۳۲٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۲۶٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
kariba bodrum imperial All
۱۸٫۸۹۴٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۶۱۲٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
KADIKALE All
۱۹٫۳۳۲٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۰۳۲٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
delta hotel marriot All
۲۰٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۳۳۲٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
asteria bodrum UAll
۲۱٫۳۱۲٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۴۲۴٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۵۶٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان land view
blue dreams UAll
۲۱٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۳۴۴٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۸۸٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SALMAKIS UAll
۲۳٫۰۷۶٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۰۵۲٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۴۸٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SAMARA All
۲۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۳۶٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LA BLANCHE RESORT UAll
۲۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
bia bodrum UAll
۲۷٫۸۲۲٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۶۰۸٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۱۸٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
KEFALUKA B.B
۲۹٫۴۷۲٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۵۹۶٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۳۶٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
lablance island UAll
۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۷۲٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
be premium UAll
۳۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۹٫۴۴۲٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۴۹۸٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
VOGUE UAll
۴۹٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۸۶٫۲۲۶٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۸۹۲٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS PREMIUM UAll
۷۸٫۹۷۲٫۰۰۰ تومان ۱۳۸٫۶۷۸٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

ارائه تست منفی PCR به زبان انگلیسی و از آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت با اعتبار حداکثر 72 ساعت و ثبت نام در سایت register.health.gov.tr الزامی می باشد .

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

پرواز رفت و برگشت  ایران ایر تور


ترانسفر فرودگاهی


بیمه مسافرتی (زیر 60 سال)


راهنمای فارسی زبان


بار مجاز 30 کیلوگرم

توضيحات

نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد .

شماره کد ملی جهت صدور بیمه نامه الزامی است .

هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد .


- پرداخت 70% مبلغ تور هنگام رزرو الزامیست .


- بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه محسوب می شود .

- مسئولیت کنترل پاسپورت مسافر بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار به عهده مسافر میباشد .


در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.
شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.