تور آلانیا ویژه خرداد 1402 (6 شب) با فری برد

۶ شب و ۷ روز
هوایی - Free Bird
۲۳ خرداد ۱۴۰۲
۳۱ خرداد ۱۴۰۲

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ آلانیا ۶ تاریخ رفت : 23و25 خرداد

تاریخ برگشت : 29و31 خرداد

..............................

تاریخ رفت 26 خرداد : 1.000.000+

تاریخ رفت 23 خرداد : 2.000.000+
..................................
ساعت رفت : 01:30

ساعت برگشت : 21:15


( فرودگاه قاضی پاشا )نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت کودک زیر 2 سال توضیح
kleopatra sun lighte All
۲۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
hedef beach UAll
۳۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
throne beach UAll
۳۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
mc mahberi UAll
۴۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
ramada hotel UAll
۴۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
mc beach UAll
۴۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
xafira deluxe UAll
۴۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
first class UAll
۴۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal land of paradise UAll
۴۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
xoria deluxe UAll
۴۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
asia beach UAll
۴۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Crystal Admiral UAll
۴۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
vikingen infinity UAll
۴۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
orange alanya UAll
۴۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان نرخ مرد مجرد متفاوت میباشد
white city resort UAll
۴۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
noxx in deluxe UAll
۵۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Mukarnas Resort And Spa Hotel UAll
۵۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان STD
eftalia ocean UAll
۵۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۰٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal palace luxury UAll
۵۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
selectum family UAll
۵۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
UTOPIA WORLD UAll
۵۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
granada beach luxury UAll
۵۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
kirman sidera luxury UAll
۵۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
gold island UAll
۶۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
kirman calyptus resort UAll
۶۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۰٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
cristal sunset UAll
۶۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Long Beach Resort UAll
۶۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal Taj Mahal UAll
۶۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
kirman sidemarin beach UAll
۶۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
kirman arycanada UAll
۶۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Kirman Leodikya UAll
۶۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
RUBI PLATINUM UAll
۶۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Haydarpasa UAll
۶۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
delphin deluxe UAll
۶۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
mylome luxury UAll
۷۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
royal alhambra palace UAll
۷۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
royal drgon UAll
۸۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

- اسکن پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

 بلیط رفت و برگشت پروازفری برد / 6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل / ترانسفر رفت برگشت فرودگاهی / لیدر فارسی زبان

30 کیلو بار - 7 کیلو بار کابین - کترینگ

مراسم ویژه جشن شب سال نو به همراه آتیش بازی در کنار سفره هفت سین

دارای 3 استخر روباز آبگرم

دارای 2 پارک آبی روباز آبگرم بزرگسالان

 بزرگترین فستیوال موزیک ویزه جشن سال نو 

هر شب با اجرای هنرمندان ایرانی و ترک

استخر و پارک آبی  رو باز آب گرم

توضيحات

 


نکات قابل توجه : 1.نرخ کودک زیر 2 سال 1.590.000 تومان میباشد

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 6 ماه می باشد.

4. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

5.پرداخت 50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.


شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.