مالدیو که لقب بهشت استوایی را روی آن نهاده‌اند، یکی از رویایی‌ترین نقاط گردشگری برای عاشقان تفریح‌های آبی و سواحل است. آب‌های شفاف و تمیز آن به همراه هتل‌های باکیفیت و لوکسی که دارد این منطقه را به یکی از بهترین نقاط جنوب شرق آسیا تبدیل کرده است.
 

مطالب مرتبط