بالی، که بر روی آن نام جزیره خدایان را نهاده اند از زیبایی های بسیار زیادی برخوردار است. در تور بالی، برکه تامبلینگ و آبشار بالی تجربه حضور در طبیعتی بکر و افسانه ای را برایتان به ارمغان خواهد آورد.

 

مطالب مرتبط