دیزنی لند شانگهای رویاهای شما را به حقیقت پیوند می‌زند. شما میتوانید در این پارک فوق العاده تفریح‌هایی در دل طبیعت را همراه فرزندان خود تجربه کنید.

 

مطالب مرتبط