ساحل طلایی در انتهای جنگل‌های سرسبز و آسمانی آبی، رویا نیست! واقعیتی است که در جزیره‌ی پوکت تایلند از نزدیک لمس می‌کنید و خاطره‌ی سفر به آن را فراموش نمی‌کنید.

مطالب مرتبط