اگر قصد سفر با تور تایلند را داشته باشید، حتما بعد از کمی تحقیق می‌دانید که فیل‌ها نه تنها بخشی از فرهنگ مردم این سرزمین هستند، بلکه بخشی از زیبایی‌های آن نیز محسوب می‌شوند. حیوانات نجیبی که هزاران سال است در کنار مردم به زندگی مشغولند. اگر قصد دیدن این حیوانات زیبا را دارید، پیشنهاد می‌کنیم به جای سوار شدن بر رویشان، تماشایشان در سیرک‌ها و کارهایی از این دست، به پناهگاه‌هایی بروید که برای فیل‌ها ساخته شده و این حیوانات می‌توانند در آن‌ها به آرامی و به دور از آزار و اذیت زندگی کنند.

 

پناهگاهای حیات وحش برای دیدن فیل‌ها؛ تایلند

مطالب مرتبط