در تور چین رفتن به پارکهای مجازی را تجربه کنید در این پارک‌ها به دنیاهای خیالی وارد می‌شوید و خود را در دل آسمان یا در اعماق اقیانوس می‌بینید حتی میتواند بازی‌های VR را تجربه کنید و با موجودات عجیب بجنگید. با پیشرفت تکنولوژی امکانی فراهم شده تا در دنیای تصوراتتان قدم بگذارید. 

مطالب مرتبط