تور استانبول ویژه 8 فروردین 97 (7 شب و 8 روز)

۷ شب و ۸ روز
هوایی - زاگرس
۰۸ فروردین ۱۳۹۷
۱۵ فروردین ۱۳۹۷

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۷ ساعت رفت:12:30

ساعت برگشت:15:30
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
KAYA FINDIKZADEH B.B
۱٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
KAYA MADRID B.B
۱٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
SEBANA B.B
۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۷۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND LIZA B.B
۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TOPKAPI B.B
۲٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
PELICAN B.B
۲٫۱۱۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۶۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۶۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
ALFA B.B
۲٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
MARINEM B.B
۲٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND UNAL B.B
۲٫۳۰۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۶۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND EMIN B.B
۲٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
PERA ROSE B.B
۲٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
MARMARAY B.B
۲٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۶۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
ALL SEASON B.B
۲٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
ICON B.B
۲٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۰۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND HILARIUM B.B
۲٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
INSIDE B.B
۲٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TULIP PERA B.B
۲٫۵۱۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TAKSIM LINE B.B
۲٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۵۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
INNTEL B.B
۲٫۶۱۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA B.B
۲٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۶۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
FERONYA B.B
۲٫۶۸۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۰۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PARK B.B
۲٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA B.B
۲٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
BERJER B.B
۲٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GREEN PARK TAKSIM B.B
۲٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۲۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
DEDEMAN B.B
۲٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۲۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
SURMELI B.B
۲٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۲۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
RIVA B.B
۲٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
KONAK B.B
۲٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۰۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
SEMINAL B.B
۲٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۶۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
BVS LUSH B.B
۲٫۹۰۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
LAMARTINE B.B
۲٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
AVANTGARD TAKSIM B.B
۲٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۷۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GOLDEN AGE B.B
۳٫۰۰۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR B.B
۳٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۰۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND OZTANIK B.B
۳٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۵۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
MERCURE TAKSIM B.B
۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۷۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
MERCURE BOSPHORUS B.B
۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۲۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
RAMADA TAKSIM B.B
۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
HOLIDAY INN B.B
۳٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
LARES PARK B.B
۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC CITY B.B
۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Conrad Istanbul Bosphorus B.B
۳٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
FRASER PALACE ANTHILL B.B
۳٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
CVK PARK BOSPHORUS B.B
۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
ELITE WORLD B.B
۴٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND HYATT B.B
۴٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 7 شب و 8 روز اقامت در هتل - یک گشت رایگان با نهار - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان

توضيحات

تور 7 شب و 8 روز | تاریخ رفت: 8 فروردین 97

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.
- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121218024 آقای حق نجات تماس حاصل فرمایید.

* شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد. با شماره 02141535 تماس بگیرید.