تور استانبول ویژه 7 فروردین 97 (6 شب و 7 روز)

۶ شب و ۷ روز
هوایی - زاگرس
۰۷ فروردین ۱۳۹۷
۱۳ فروردین ۱۳۹۷

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۶ ساعت رفت:12:30

ساعت برگشت:15:30
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
KAYA FINDIKZADEH B.B
۱٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
SEBANA B.B
۱٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND LIZA B.B
۱٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۷۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
KAYA MADRID B.B
۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TOPKAPI B.B
۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
PELICAN B.B
۲٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
ALFA B.B
۲٫۰۶۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
MARINEM B.B
۲٫۰۶۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۷۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND UNAL B.B
۲٫۱۸۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND EMIN B.B
۲٫۲۱۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
PERA ROSE B.B
۲٫۲۱۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
MARMARAY B.B
۲٫۲۱۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
ALL SEASON B.B
۲٫۲۱۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
ICON B.B
۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND HILARIUM B.B
۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
INSIDE B.B
۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TULIP PERA B.B
۲٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TAKSIM LINE B.B
۲٫۳۸۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
INNTEL B.B
۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA B.B
۲٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
FERONYA B.B
۲٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۶۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PARK B.B
۲٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA B.B
۲٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
BERJER B.B
۲٫۵۶۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GREEN PARK TAKSIM B.B
۲٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
DEDEMAN B.B
۲٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
SURMELI B.B
۲٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
KONAK B.B
۲٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
SEMINAL B.B
۲٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
RIVA B.B
۲٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۵۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
BVS LUSH B.B
۲٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
LAMARTINE B.B
۲٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
AVANTGARD TAKSIM B.B
۲٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GOLDEN AGE B.B
۲٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR B.B
۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND OZTANIK B.B
۲٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
MERCURE BOSPHORUS B.B
۲٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
MERCURE TAKSIM B.B
۲٫۸۵۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
RAMADA TAKSIM B.B
۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
HOLIDAY INN B.B
۲٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
LARES PARK B.B
۳٫۱۰۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC CITY B.B
۳٫۱۰۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
FRASER PALACE ANTHILL B.B
۳٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
CVK PARK BOSPHORUS B.B
۳٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
ELITE WORLD B.B
۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND HYATT B.B
۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - یک گشت رایگان با نهار - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان

توضيحات

تور 6 شب و 7 روز | تاریخ رفت: 7 فروردین 97

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.
- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121218024 آقای حق نجات تماس حاصل فرمایید.

* شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد. با شماره 02141535 تماس بگیرید.