تور آنتالیا 6 شب - نوروز 1403 ( کرندون )

۶ شب و ۷ روز
هوایی - Corendon
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۷ فروردین ۱۴۰۳

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ آنتالیا ۶ تاریخ رفت : 28و29 اسفند و 2و3و4و6و7و9و10و11 فروردین

تاریخ برگشت : 5و6و8و9و10و12و13و15و16و17 فروردین

******************************

تاریخ رفت 11 فرودین : طبق پکیج

تاریخ رفت 10 فروردین : 1.000.000+

تاریخ رفت 9 فروردین : 3.000.000+

تاریخ رفت 29 اسفند و 7 فروردین : 5.000.000+

تاریخ رفت 28 اسفند و 2و3و4و6 فروردین : 8.000.000+


(( فرودگاه کایسری ))

******************************

ساعت رفت : 02:15

ساعت برگشت : 19:40
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد توضیح
Limak Limra (4PAX 2 2 CHD) UAll
۳۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان
JURA HOTELS LARA UAll
۳۶٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
ATLANTIK BEACH RESORT UAll
۳۷٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
AMON UAll
۳۸٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان
(4PAX 2 2 CHD) LIMAK ARCADIA UAll
۳۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان
TRANSATLANTIK UAll
۳۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
FAME RESIDENCE KEMER UAll
۴۰٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
SEA LIFE FAMILY UAll
۴۰٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
PORTO BELLO UAll
۴۱٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Limak Limra UAll
۴۱٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
RAMADA RESORT LARA UAll
۴۱٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
AQU AWORLD UAll
۴۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
PALOMA FORESTA UAll
۴۵٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
FAME RESIDENCE LARA UAll
۴۷٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۵۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
LIMAK ARCADIA UAll
۴۷٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۵۹٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
MELAS LARA UAll
۴۸٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۶۰٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
ASKA LARA RESORT UAll
۴۸٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۵۸٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان river side
CRYSTAL CENTRO UAll
۴۸٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۶۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Liberty Lara UAll
۴۹٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۶۱٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
SWANDOR TOPKAPI PALACE UAll
۴۹٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
ASKA LARA RESORT UAll
۴۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
SPICE HOTEL UAll
۵۱٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۶۴٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Bellis Deluxe UAll
۵۱٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۶۴٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
IC SANTAI RESORT UAll
۵۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۶۳٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
TRENDY LARA UAll
۵۱٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۶۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal Siginus UAll
۵۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۶۸٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Susesi Luxury Resort UAll
۵۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۷۲٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
IC GREEN PALACE UAll
۵۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS DOWNTOWN UAll
۵۹٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۸۱٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS SUNGATE UAll
۶۰٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۸۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Delphin BE Grand Resort UAll
۶۱٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۸۰٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Rixos Premium Tekirova UAll
۶۳٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۸۸٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Gloria Verde Resort UAll
۶۳٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۸۳٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
THE LAND OF LEGENDS UAll
۷۲٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۹۶٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Rixos Premium Belek UAll
۸۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Gloria Serenity Resort UAll
۸۴٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۴٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
REGNUM CARYA UAll
۸۸٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

 

 

خدمات تور

✅ 6 شب اقامت در هتل های انتخابی با خمات پذیرایی 24 ساعت رایگان .

✅  پرواز ترک در مسیر تهران به آنتالیا . 

✅  ترانسفر فرودگاهی .

✅  لیدر فارسی زبان . 

✅  بیمه مسافرتی .

 
توضيحات

🔺 توضیحات تکمیلی

🔺 مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.

🔺 پرداخت 70% از مبلغ تور الزامی است.

🔺 بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

🔺 هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد

*************************************************************

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.