تور تفلیس 3 شب - نوروز 1403 ( وارش )

۳ شب و ۴ روز
هوایی - وارش
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۹ اسفند ۱۴۰۲

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ تفلیس ۳ تاریخ رفت : 25و26 اسفند

تاریخ برگشت : 28و29 اسفند
************************************

ساعت رفت و برگشت 25 اسفند

ساعت رفت : 07:00

ساعت برگشت : 16:00

************************************

ساعت رفت و برگشت 26 اسفند

ساعت رفت : 08:00

ساعت برگشت : 10:30
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد توضیح
mika B.B
۱۰٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Elegant B.B
۱۰٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Hotel Rustaveli 36 B.B
۱۰٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Batoni B.B
۱۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
ATU HOTEL B.B
۱۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Wine Palace B.B
۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
VENESA B.B
۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Elle Boutique B.B
۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
DENIS B.B
۱۳٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان (ECO)
GREEN TOWER B.B
۱۳٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
lm club B.B
۱۳٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
PINO VERE B.B
۱۳٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان (ECO)
PARMA B.B
۱۳٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Denis B.B
۱۴٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان (STD)
IBIS STADIOM B.B
۱۴٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Astoria B.B
۱۴٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
ONYX B.B
۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
radius B.B
۱۵٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
PERFERENCE B.B
۱۵٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
PINE ASTORIA B.B
۱۶٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
HILTON GARDEN B.B
۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
HOLLIDAY INN B.B
۱۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Radisson RED B.B
۱۸٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
sheraton hotel B.B
۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
PULLMAN TBILISI B.B
۲۲٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
BILTMORE B.B
۲۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان STD
RADISSON BLU B.B
۲۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

همراه داشتن گذرنامه با 7 ماه اعتبار نیاز است

خدمات تور

بلیط رفت وبرگشت - استقبال فرودگاهی - ترانسفرفرودگاهی - اقامت درهتل - بیمه مسافرتی

توضيحات

🔺 کمیسیون کودک با تخت نصف بزرگسال می باشد

🔺 مسئولیت کنترل پاسپورت با آژانس درخواست کننده می باشد

🔺 پرداخت 70% از مبلغ کل تور در زمان  ثبت نام الزامی است 

🔺 مسافر بابت هرروز اقامت 100 دلار همراه داشته باشد.

 *****************************************************

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.