تور دبی 5 شب - نوروز 1403 ( ایرتور )

۵ شب و ۶ روز
هوایی - ایران ایر تور
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۷ فروردین ۱۴۰۳

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ دبی ۵ تاریخ رفت : 27و28و29 اسفند و 7و8و9و10و11و12 فروردین

تاریخ برگشت : 3و4و7و12و13و14و15و16و17 فروردین

**********************************

تاریخ رفت 27 اسفند : 07:40 به 22:20 : 5.000.000+

تاریخ رفت 28 اسفند : 07:00 به 13:00 : 6.000.000+

تاریخ رفت 29 اسفند : 08:40 به 21:25 : 9.000.000+

تاریخ رفت 7 فروردین : 07:00 به 13:00 : 5.000.000+

تاریخ رفت 8 فروردین : 09:00 به 13:00 : 5.000.000+

تاریخ رفت 9 فروردین : 08:40 به 16:10 : 4.000.000+

تاریخ رفت 10 فروردین : 09:00 به 20:55 : 1.000.000+

تاریخ رفت 11 فروردین : 08:00 به 13:00 : 1.000.000+

تاریخ رفت 12 فروردین : 09:00 به 20:55 : 1.000.000-

تاریخ رفت 13 فروردین : 08:40 به 13:00 : 4.000.000-

نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد توضیح
SUN & SAND DOWN TOWN B.B
۲۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
SUN & SAND B.B
۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
le paradise B.B
۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
the leela B.B
۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
pearl swiss B.B
۲۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
grand excelsior B.B
۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
golden tulip deira B.B
۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
royal tulip hotel B.B
۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand central B.B
۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
best western premier m four B.B
۲۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
landmark summit B.B
۲۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Avenue B.B
۲۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
landmark grand B.B
۲۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
moscow hotel B.B
۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Best western B.B
۲۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
ramada by wyndham dubai deira B.B
۲۹٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
crowne plaza deira B.B
۳۰٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Coral Deira B.B
۳۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Carlton Tower B.B
۳۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
al khoory sky garden B.B
۳۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
atana hotel B.B
۳۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
khalidia palace B.B
۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
asiana grand B.B
۳۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Media Rotana B.B
۳۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
rose reyhan B.B
۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

-اسکن کارت ملی جدید .

-اسکن پاسپورت با ۷ ماه اعتبار .

-اسکن عکس ۳×۴ (تمام رخ جدید پشت زمینه سفید).

-اسکن صفحه اول شناسنامه.

-هزینه پرداخت مالیات هتل به عهده مسافر می باشد.

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت ایران ایر تور 5 شب اقامت در هتل راهنمای فارسی زبان بیمه مسافرتی ویزا توریستی

توضيحات

🔺 پرداخت 70 درصد کل مبلغ در زمان عقد قرارداد الزامی است.

🔺 در هنگام اخذ ویزا صدور بیمه نامه صادره از دبی اجباری می باشد

🔺 هزینه ترانسفر فرودگاهی به عهده مسافر میباشد

🔺 قیمت اتاق سه تخته با اتاق دو تخته متفاوت می باشد و برای رزرو با کانتر مربوطه هماهنگ شود

 *****************************************************************

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.