تور دبی 4 شب - نوروز 1403 ( ایرتور )

۴ شب و ۵ روز
هوایی - ایران ایر تور
۲۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۷ فروردین ۱۴۰۳

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ دبی ۴ تاریخ رفت : 29 اسفند و 1و2و3و4و5و6و8و9و10و11و12و13 فروردین

تاریخ برگشت : 4و5و6و7و8و9و10و12و13و14و15و16و17 فروردین

**********************************

تاریخ رفت 29 اسفند : 16:35 به 21:35 : 5.000.000+

تاریخ رفت 1 فروردین : 07:45 به 21:20 : 7.000.000+

تاریخ رفت 2 فروردین : 08:40 به 13:00 : 7.000.000+

تاریخ رفت 3 فروردین : 09:05 به 21:55 : 7.000.000+

تاریخ رفت 4 فروردین : 17:35 به 21:25 : 2.000.000+

تاریخ رفت 5 فروردین : 07:55 به 13:00 : 2.000.000+

تاریخ رفت 6 فروردین : 08:40 به 22:20 : 3.000.000+

تاریخ رفت 8 فروردین : 09:00 به 13:00 : 3.000.000+

تاریخ رفت 9 فروردین : 08:40 به 13:00 : 2.000.000+

تاریخ رفت 10 فروردین : 09:05 به 16:00 : طبق پکیج

تاریخ رفت 11 فروردین : 08:00 به 20:55 : 2.000.000-

تاریخ رفت 12 فروردین : 09:00 به 13:00 : 3.000.000-

تاریخ رفت 13 فروردین : 08:40 به 20:55 : 4.000.000-
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد توضیح
SUN & SAND DOWN TOWN B.B
۲۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
CITY SEASON B.B
۲۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
le paradise B.B
۲۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
the leela B.B
۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
pearl swiss B.B
۲۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
grand excelsior B.B
۲۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
grand central hotel B.B
۲۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
golden tulip deira B.B
۲۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
royal tulip hotel B.B
۲۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
best western premier m four B.B
۲۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
landmark summit B.B
۲۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Avenue B.B
۲۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
landmark grand B.B
۲۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
moscow hotel B.B
۲۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Best western B.B
۲۹٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
ramada by wyndham dubai deira B.B
۲۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
crowne plaza deira B.B
۳۰٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Coral Deira B.B
۳۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Carlton Tower B.B
۳۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
al khoory sky garden B.B
۳۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
atana hotel B.B
۳۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
khalidia palace B.B
۳۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
asiana grand B.B
۳۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Media Rotana B.B
۳۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
rose reyhan B.B
۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

-اسکن کارت ملی جدید .

-اسکن پاسپورت با ۷ ماه اعتبار .

-اسکن عکس ۳×۴ (تمام رخ جدید پشت زمینه سفید).

-اسکن صفحه اول شناسنامه.

-هزینه پرداخت مالیات هتل به عهده مسافر می باشد.

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت ایران ایر تور 4 شب اقامت در هتل راهنمای فارسی زبان بیمه مسافرتی ویزا توریستی

توضيحات

🔺 پرداخت 70 درصد کل مبلغ در زمان عقد قرارداد الزامی است.

🔺 در هنگام اخذ ویزا صدور بیمه نامه صادره از دبی اجباری می باشد

🔺 هزینه ترانسفر فرودگاهی به عهده مسافر میباشد

🔺 قیمت اتاق سه تخته با اتاق دو تخته متفاوت می باشد و برای رزرو با کانتر مربوطه هماهنگ شود

 *****************************************************************

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.