تور سریلانکا کلمبو ، کندی ، بنتوتا 7 شب - نوروز 1403 (قطر)

۷ شب و ۸ روز
هوایی - قطر
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۴ فروردین ۱۴۰۳

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ کلمبو ۲ تاریخ رفت : 22 اسفند 3 و 6 فروردین

تاریخ برگشت : 6 و 11 و 14 فروردین
****************************************

تاریخ رفت 3 و 6 فروردین : 2.000.000+

****************************************

2 شب کلمبو+ 2 شب کندی+3شب بنتوتا

****************************************

ساعت رفت : از تهران به دوحه (12:10) دوحه (13:45) - از دوحه به کلمبو (19:35) کلمبو (02:55)

ساعت برگشت : از کلمبو به دوحه (20:15) دوحه (23:00)- از دوحه (00:50) تهران (03:25)

۲ کندی ۲
۳ بنتوتا ۳
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد توضیح
palm mount lavinia B.B
palm mount lavinia H.B
blue beach wadduwa H.B
۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۵۵۰ دلار آمریکا ۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۷۹۰ دلار آمریکا ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان + ۳۳۰ دلار آمریکا ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱۹۰ دلار آمریکا ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا نرخ پرواز در زمان گردآوری پکیج 49.900 بوده و با توجه به نواسانات دلار و پر شدن پرواز در صورت رزرو حتما با کانتر مربوطه چک گردد.
wonder hotel colombo H.B
royal classic H.B
club waskaduwa H.B
۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۵۹۰ دلار آمریکا ۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۸۹۰ دلار آمریکا ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان + ۳۹۰ دلار آمریکا ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۲۰ دلار آمریکا ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا نرخ پرواز در زمان گردآوری پکیج این مقدار بوده. و با توجه به نواسانات دلار و پر شدن پرواز در صورت رزرو حتما با کانتر مربوطه چک گردد.
Pegasus Reef Hotel H.B
Rivendell Hotel H.B
club waskaduwa H.B
۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۶۳۰ دلار آمریکا ۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۹۲۵ دلار آمریکا ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان + ۴۲۰ دلار آمریکا ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۲۵ دلار آمریکا ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا نرخ پرواز در زمان گردآوری پکیج این مقدار بوده. و با توجه به نواسانات دلار و پر شدن پرواز در صورت رزرو حتما با کانتر مربوطه چک گردد.
granbell hotel colombo B.B
topaz hotel H.B
club waskaduwa H.B
۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۶۷۰ دلار آمریکا ۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۹۸۰ دلار آمریکا ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان + ۴۷۰ دلار آمریکا ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۳۰ دلار آمریکا ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا نرخ پرواز در زمان گردآوری پکیج این مقدار بوده. و با توجه به نواسانات دلار و پر شدن پرواز در صورت رزرو حتما با کانتر مربوطه چک گردد.
granbell hotel colombo B.B
earl s regent kandy H.B
earls reef beruwala hotel H.B
۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۷۷۰ دلار آمریکا ۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۰۹۰ دلار آمریکا ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان + ۵۲۰ دلار آمریکا ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۵۰ دلار آمریکا ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا نرخ پرواز در زمان گردآوری پکیج این مقدار بوده. و با توجه به نواسانات دلار و پر شدن پرواز در صورت رزرو حتما با کانتر مربوطه چک گردد.
fairway metropol colombo B.B
topaz hotel H.B
the palms H.B
۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۸۲۰ دلار آمریکا ۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۲۳۰ دلار آمریکا ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان + ۴۵۰ دلار آمریکا ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۳۰ دلار آمریکا ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا نرخ پرواز در زمان گردآوری پکیج این مقدار بوده. و با توجه به نواسانات دلار و پر شدن پرواز در صورت رزرو حتما با کانتر مربوطه چک گردد.
CINNAMON LAKESIDE B.B
mahaweli H.B
the blue water hotel H.B
۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۸۵۰ دلار آمریکا ۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۲۷۰ دلار آمریکا ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان + ۴۷۰ دلار آمریکا ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۳۵ دلار آمریکا ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا نرخ پرواز در زمان گردآوری پکیج این مقدار بوده. و با توجه به نواسانات دلار و پر شدن پرواز در صورت رزرو حتما با کانتر مربوطه چک گردد.
granbell hotel colombo B.B
amaya hills H.B
the palms H.B
۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۸۷۰ دلار آمریکا ۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۲۸۰ دلار آمریکا ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان + ۴۷۵ دلار آمریکا ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۴۵ دلار آمریکا ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا نرخ پرواز در زمان گردآوری پکیج این مقدار بوده. و با توجه به نواسانات دلار و پر شدن پرواز در صورت رزرو حتما با کانتر مربوطه چک گردد.
cinnamon lake B.B
grand kandyan hotel kandy H.B
CITRUS WASKADUWA H.B
۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۹۱۵ دلار آمریکا ۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۳۳۵ دلار آمریکا ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان + ۴۹۰ دلار آمریکا ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان + ۹۵۵ دلار آمریکا ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا نرخ پرواز در زمان گردآوری پکیج این مقدار بوده. و با توجه به نواسانات دلار و پر شدن پرواز در صورت رزرو حتما با کانتر مربوطه چک گردد.
marino beach hotel B.B
amaya hills H.B
CITRUS WASKADUWA H.B
۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۹۵۰ دلار آمریکا ۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۴۲۰ دلار آمریکا ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان + ۴۹۵ دلار آمریکا ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۵۵ دلار آمریکا ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا نرخ پرواز در زمان گردآوری پکیج این مقدار بوده. و با توجه به نواسانات دلار و پر شدن پرواز در صورت رزرو حتما با کانتر مربوطه چک گردد.
CINNAMON LAKESIDE H.B
grand wyndham hotel H.B
riu bentota all inclusive All
۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۰۰۰ دلار آمریکا ۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۴۹۰ دلار آمریکا ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان + ۵۵۰ دلار آمریکا ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۷۰ دلار آمریکا ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا نرخ پرواز در زمان گردآوری پکیج این مقدار بوده. و با توجه به نواسانات دلار و پر شدن پرواز در صورت رزرو حتما با کانتر مربوطه چک گردد.
مدارک لازم

گذرنامه با 7 ماه اعتبار - هزینه ویزا 60 دلار در فرودگاه کلمبو از مسافر دریافت میگردد.

 
خدمات تور

پرواز با هواپیمایی قطر . 7 شب اقامت در هتل  . ترانسفر فرودگاهی .ترانسفر زمینی  بین شهری با اتوبوس توریستی مجهز .بیمه مسافرتی . لیدر محلی .

توضيحات

🔺 نرخ پرواز در زمان گردآوری پکیج 49.900 بوده و با توجه به نواسانات دلار و پر شدن پرواز در صورت رزرو حتما با کانتر مربوطه چک گردد.

🔺 بیمه مسافران بالای 50 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر میباشد.

🔺 مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

🔺 هتل و پرواز به صورت گارانتی میباشد و در صورت کنسلی سوخت کامل میباشد.

🔺  پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

🔺 هزینه ویزا 60 دلار در فرودگاه کلمبو از مسافر دریافت میگردد

************************************************************

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید. 

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد.