تور پاتایا 9 شب - نوروز 1403 ( فلای دبی)

۹ شب و ۱۰ روز
هوایی - فلای دبی
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۰۸ فروردین ۱۴۰۳

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ پاتایا ۹ تاریخ های رفت : 27 اسفند

تاریخ های برگشت : 8 فروردین

****************************************

ساعت رفت دوشنبه 27 اسفند : از تهران (23:30) دبی (02:25) - از دبی (10:50) پاتایا (20:00) (( stop 04:40 ساعت ))


ساعت برگشت جمعه 27 اسفند : از پاتایا (22:50) دبی (03:35)-از دبی (07:10) تهران (09:00) (( stop 03:35 ساعت ))

نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد توضیح
grand day night B.B
۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
phupaya resort B.B
۶۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
WELCOME PLAZA B.B
GOLDEN BEACH B.B
۶۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
BESTON PATTAYA B.B
Boutique City Pattaya B.B
۶۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
mountain beach pattaya B.B
۶۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
mood B.B
۶۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
sunshine residence B.B
۶۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
ASIA PATTAYA B.B
Aiyara Grand B.B
۶۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۹٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
SUNBEAM B.B
۶۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۰٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Ibis Pattaya B.B
۶۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۰٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
heeton concept B.B
۷۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
PATTAYA SEA VIEW B.B
۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
jomtien palm beach B.B
۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Centara Nova B.B
CENTARA PATTAYA B.B
۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
m pattaya B.B
۷۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Vista pattaya B.B
۷۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
a one new wing B.B
۷۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
black wood B.B
۷۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
GARDEN SEA VIEW B.B
۷۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
season five B.B
۷۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
grand palazzo B.B
۷۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
aya boutique B.B
۷۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
THE BAY VIEW B.B
۷۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
A - ONE ROYAL CRUISE B.B
۷۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
GARDEN CLIFF B.B
brighton grand B.B
۷۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
the sanctuary B.B
۷۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
mercure ocean pattay B.B
۸۰٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۰٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Siam Bayshore B.B
۸۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Baraquda B.B
۸۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
mytt beach B.B
MERA MARE B.B
۸۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
best western pattaya B.B
۸۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
THE ZIGN B.B
۸۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
arbour residence B.B
۸۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
CAPE DARA B.B
۹۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
amari ocean pattya B.B
۹۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
ROYAL CLIFF B.B
۹۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
AVANI PATTAYA B.B
۹۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

اصل پـــاسپــورت بــا اعتبـــار بــالای 7 ماه 2 قطعه عکس رنگی 4*6 زمینه سفید( طبق پاسپورت نباشد عکس جدید) کپــــی تــمام صفحــات شنــاسنـــامه( بـــرگه A4 بــه صورت جـــداگانـــه ) کپـــی کارت ملی پشت و رو نــامه تمکن مالی لاتین دلاری به ازای هر نفر 50 میلیون مانده با مهر برجسته یا هولوگرام دار

خدمات تور

 بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی فلای دبی - 9 شب و10 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا تا سقف 10.000 یورو (زیر 60 سال) - ویزا توریستی

 

 

 

 

توضيحات

🔺 پرداخت 70 درصد کل مبلغ در زمان عقد قرارداد الزامی است.

🔺 بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر میباشد.

🔺مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

🔺 هتل و پرواز به صورت گارانتی میباشد و در صورت کنسلی سوخت کامل میباشد.

 *****************************************************************

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.