تور قبرس شمالی 6 شب _ نوروز 1403 (فری برد)

۶ شب و ۷ روز
هوایی - Free Bird
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۳ فروردین ۱۴۰۳

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ قبرس شمالی ۶ تاریخ رفت : 27و28و29 اسفند و 5و6و7 فروردین

تاریخ برگشت : 4و5و6و11و12و13 فروردین

***************************

با پرواز مستقیم به فرودگاه ارجان

***************************

ساعت رفت و برگشت تاریخ 28و29 اسفند و 6و7 فروردین

ساعت رفت : 02:15

ساعت برگشت : 19:40

***************************

ساعت رفت و برگشت تاریخ 27 اسفند و 5 فروردین

ساعت رفت : 01:30

ساعت برگشت : 19:40
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد توضیح
SALAMIS BAY CONTI (GARDEN) UAll
۵۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان 27 اسفند
ویژه برنامه شبانه و جشن نوروزی
پارک آبی بادی و سرسره ای
سالن بازی ویژه کودکان و بزرگساالن
اجرای موسیقی زنده و برنامه های شاد ایرانی
SALAMIS BAY CONTI (GARDEN) UAll
۵۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان 7 فروردین

ویژه برنامه شبانه و جشن نوروزی
پارک آبی بادی و سرسره ای
سالن بازی ویژه کودکان و بزرگساالن
اجرای موسیقی زنده و برنامه های شاد ایرانی
(STD) SALAMIS BAY CONTI UAll
۵۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان 27 اسفند

ویژه برنامه شبانه و جشن نوروزی
پارک آبی بادی و سرسره ای
سالن بازی ویژه کودکان و بزرگساالن
اجرای موسیقی زنده و برنامه های شاد ایرانی
SALAMIS BAY CONTI (GARDEN) UAll
۵۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان 28 اسفند و 5 و 6 فروردین

ویژه برنامه شبانه و جشن نوروزی
پارک آبی بادی و سرسره ای
سالن بازی ویژه کودکان و بزرگساالن
اجرای موسیقی زنده و برنامه های شاد ایرانی
(STD) SALAMIS BAY CONTI UAll
۵۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان 7 فروردین

ویژه برنامه شبانه و جشن نوروزی
پارک آبی بادی و سرسره ای
سالن بازی ویژه کودکان و بزرگساالن
اجرای موسیقی زنده و برنامه های شاد ایرانی
(STD) SALAMIS BAY CONTI UAll
۵۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان 28 اسفند و 5 و 6 فروردین

ویژه برنامه شبانه و جشن نوروزی
پارک آبی بادی و سرسره ای
سالن بازی ویژه کودکان و بزرگساالن
اجرای موسیقی زنده و برنامه های شاد ایرانی
SALAMIS BAY CONTI (GARDEN) UAll
۶۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان 29 اسفند
ویژه برنامه شبانه و جشن نوروزی
پارک آبی بادی و سرسره ای
سالن بازی ویژه کودکان و بزرگساالن
اجرای موسیقی زنده و برنامه های شاد ایرانی
(STD) SALAMIS BAY CONTI UAll
۶۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان 29 اسفند

ویژه برنامه شبانه و جشن نوروزی
پارک آبی بادی و سرسره ای
سالن بازی ویژه کودکان و بزرگساالن
اجرای موسیقی زنده و برنامه های شاد ایرانی
LIMAK DELUXE (STD) UAll
۶۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان 27 اسفند

ویژه برنامه شبانه و جشن نوروزی
بزرگترین پارک آبی و استخر سرپوشیده
اتاق بازی ویژه گروه های سنی کودک و نوجوان
قلعه بازی کودکان
اجرای موسیقی زنده و برنامه های شاد ایرانی
LIMAK DELUXE (STD) UAll
۶۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان 7 فروردین

ویژه برنامه شبانه و جشن نوروزی
بزرگترین پارک آبی و استخر سرپوشیده
اتاق بازی ویژه گروه های سنی کودک و نوجوان
قلعه بازی کودکان
اجرای موسیقی زنده و برنامه های شاد ایرانی
LIMAK DELUXE (STD) UAll
۶۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان 28 اسفند ، 5 و 6 فروردین

ویژه برنامه شبانه و جشن نوروزی
بزرگترین پارک آبی و استخر سرپوشیده
اتاق بازی ویژه گروه های سنی کودک و نوجوان
قلعه بازی کودکان
اجرای موسیقی زنده و برنامه های شاد ایرانی
ELEXUS (STD) F.B
۶۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان 27 اسفند
ELEXUS (STD) F.B
۷۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان 7 فروردین
LIMAK DELUXE (STD) UAll
۷۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان 29 اسفند

ویژه برنامه شبانه و جشن نوروزی
بزرگترین پارک آبی و استخر سرپوشیده
اتاق بازی ویژه گروه های سنی کودک و نوجوان
قلعه بازی کودکان
اجرای موسیقی زنده و برنامه های شاد ایرانی
ELEXUS (STD) F.B
۷۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان 28 اسفند ، 5 و 6 فروردین
CONCORDE LUXURY(DLX GARDEN) UAll
۷۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان 27 اسفند
CONCORDE LUXURY(DLX GARDEN) UAll
۷۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان 7 فروردین
ELEXUS (STD) F.B
۷۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان 29 اسفند
CONCORDE LUXURY(DLX GARDEN) UAll
۷۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان 28 اسفند ، 5 و 6 فروردین
CONCORDE LUXURY(DLX GARDEN) UAll
۸۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۹٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان 29 اسفند
مدارک لازم

عکس پاسپورت با حداقل 7ماه اعتبار  

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی فری برد ( پرواز مستقیم به فرودگاه ارجان ) - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات کامل –ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال)

توضيحات

🔺 کنترل اعتبار پاسپورت به عهده ی آژانس درخواست کننده می باشد .

🔺 هتل گارانتی SALAMIS BAY CONTI شامل ویژه برنامه شبانه و جشن نوروزی ، پارک آبی بادی و سرسره ای

🔺 سالن بازی ویژه کودکان و بزرگسالان، اجرای موسیقی زنده و برنامه های شاد ایرانی می باشند.

🔺 هتل گارانتی LIMAK DELUXE ویژه برنامه شبانه و جشن نوروزی ، بزرگترین پارک آبی و استخر سرپوشیده

🔺 اتاق بازی ویژه گروه های سنی کودک و نوجوان ، قلعه بازی کودکان ، اجرای موسیقی زنده و برنامه های شاد ایرانی

🔺 پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

🔺  بار مجاز 30 کیلو – بار کابین 7 کیلو - همراه با کترینگ

 ***************************************************************

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.