تور پاتایا ویژه مهر ماه 1402 (8 شب و 9 روز ) سلام ایر

۸ شب و ۹ روز
هوایی - سلام ایر
۱۸ مهر ۱۴۰۲
۰۴ آبان ۱۴۰۲

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ پاتایا ۸ تاریخ های رفت : 18و25 مهر

تاریخ های برگشت : 27 مهر و 4 آبان

**********************************

بار 30 کیلو + کترینگ

**********************************
ساعت رفت سه شنبه : از تهران (15:25) مسقط (18:30) - از مسقط (19:30) بانکوک (04:45 (( stop 01:00 ساعت ))

ساعت برگشت پنجشنبه : از بانکوک (08:25) مسقط (11:30)-از مسقط (12:30) تهران (14:40) (( stop 01:00 ساعت ))

نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد توضیح
Wiz Pattaya B.B
۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان ۰ تومان
BESTON PATTAYA B.B
۳۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۲۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Day Night B.B
۳۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
MIKE HOTEL B.B
۳۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
GOLDEN BEACH B.B
۳۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Nova Platinum B.B
۳۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
IBIS B.B
۳۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۲۹٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Sunshine Vista B.B
۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
SUNBEAM B.B
۳۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
GARDEN SEA VIEW B.B
۳۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Aiyara Grand B.B
۳۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Selection Pattaya B.B
۳۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Pattaya Seaview hotel B.B
۳۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Green Park Resort B.B
۳۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Season Five B.B
۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Vista Pattaya B.B
۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
The Stay Pattaya B.B
۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Black Woods B.B
۳۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Brighton Grand B.B
۳۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
A One New wing B.B
۳۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
GARDEN CLIFF B.B
۳۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
THE BAY VIEW B.B
۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۳۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Signature Pattaya B.B
۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
A ONE ROYAL CRUSE B.B
۳۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Discovery Beach B.B
۳۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Siam Bayshore B.B
۴۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Mytt Beach B.B
۴۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
AVANI PATTAYA B.B
۴۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Royal Cliff Beach B.B
۴۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Centara Grand Mirage B.B
۵۰٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Amari Ocean Pattaya B.B
۵۰٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Cape Dara B.B
۵۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم
 
اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار کپی کارت ملی تمکن مالی به اعضا هر نفر بامانده 50.000.000 تومانی عکس 4*6جدید
 
خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - 8 شب و 9 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه - بیمه مسافرتی - ویزا تایلند - ترانسفر فرودگاهی

توضيحات

کترینگ گرم و آب آشامیدنی در تمام طول پرواز به صورت رایگان ارائه می گردد .

بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

 ******************************************

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد. با شماره 41535-021 تماس بگیرید.

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.