تور استانبول ویژه خرداد و تیر 1402 ( 6 شب ) قشم ایر

۶ شب و ۷ روز
هوایی - قشم ایر
۲۳ خرداد ۱۴۰۲
۰۵ تیر ۱۴۰۲

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۶ تاریخ رفت 23 خرداد تا خروج 5 تیر
.............................................................................

رفت 25 خرداد :طبق پکیج

رفت 28 خرداد : 200.000+

رفت 24 خرداد : 300.000+

رفت 26و30 خرداد : 400.000+

رفت 29 خرداد : 600.000+

رفت 27 خرداد : 800.000+

رفت 23 خرداد : 1.100.000+

..........................................................................

ساعت رفت : 18:45

ساعت برگشت: 13:30
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
Grand Milan B.B
۱۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
reydel B.B
۱۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
neva felat B.B
۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
fide B.B
۱۸٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
oriella B.B
۱۸٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
oriella B.B
۱۸٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol hotel B.B
Bristol B.B
۱۹٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
park star B.B
۱۹٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
atro B.B
۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Newcity B.B
۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Express Star Taksim B.B
۲۰٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۲۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
white monarch B.B
۲۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
actual life B.B
۲۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
pera rose B.B
۲۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tango sisli B.B
۲۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Europlaza B.B
۲۱٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
grand star B.B
۲۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tk taksim bosphorus B.B
۲۲٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim express B.B
۲۳٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip pera B.B
۲۳٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
City Center B.B
۲۳٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۲۳٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Feronya B.B
۲۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza park B.B
۲۴٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tango taksim B.B
۲۴٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Eterno Al Sham B.B
۲۴٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
CARTOON B.B
۲۵٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
The Green Park Hotel Taksim B.B
۲۵٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Cher B.B
۲۶٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Crowne Plaza Harbiye B.B
۲۶٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
central palace hotel B.B
۲۷٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Konak B.B
۲۸٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
ring stone B.B
۲۸٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
richmond hotel B.B
۳۰٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
grand cevahir hotel B.B
۳۱٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۳۱٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۳۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان
holiday inn sisli B.B
۳۲٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental taksim B.B
۳۳٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World B.B
۳۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۰٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
6 شب و 7 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
 
گشت شهری با ناهار
توضيحات
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.
 
-ارسال قردادم مهر و امضا شده الزامی میباشد و در صورت عدم ارسال مسئولیت هرگونه مغایرت به عهده آژانس درخواست کننده میباشد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)