تور استانبول ویژه خرداد و تیر 1402 ( 5 شب ) قشم ایر

۵ شب و ۶ روز
هوایی - قشم ایر
۲۳ خرداد ۱۴۰۲
۰۵ تیر ۱۴۰۲

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۵ تاریخ رفت 23 خرداد تا خروج 5 تیر
.............................................................................

رفت 26 خرداد :طبق پکیج

رفت 25و28 خرداد : 600.000+

رفت 27 خرداد : 900.000+

رفت 24و30 خرداد : 1.000.000+

رفت 29و31 خرداد : 1.100.000+

رفت 23 خرداد : 1.800.000+

..........................................................................

ساعت رفت : 18:45

ساعت برگشت: 13:30
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
Grand Milan B.B
۱۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
reydel B.B
۱۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
neva felat B.B
۱۶٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
fide B.B
۱۶٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
oriella B.B
۱۷٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol hotel B.B
Bristol B.B
۱۷٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
park star B.B
۱۷٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
atro B.B
۱۸٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Newcity B.B
۱۸٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Express Star Taksim B.B
۱۹٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۱۹٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
white monarch B.B
۱۹٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
actual life B.B
۱۹٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
pera rose B.B
۱۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
tango sisli B.B
۱۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Europlaza B.B
۱۹٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
grand star B.B
۲۰٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
tk taksim bosphorus B.B
۲۰٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim express B.B
۲۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip pera B.B
۲۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
City Center B.B
۲۱٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۲۱٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Feronya B.B
۲۱٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza park B.B
۲۲٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
tango taksim B.B
۲۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Eterno Al Sham B.B
۲۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
CARTOON B.B
۲۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
The Green Park Hotel Taksim B.B
۲۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Cher B.B
۲۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Crowne Plaza Harbiye B.B
۲۳٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
central palace hotel B.B
۲۴٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Konak B.B
۲۵٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
ring stone B.B
۲۵٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
richmond hotel B.B
۲۷٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
grand cevahir hotel B.B
۲۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۲۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۲۸٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان
holiday inn sisli B.B
۲۸٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental taksim B.B
۲۹٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World B.B
۳۳٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
5 شب و 6 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
 
گشت شهری با ناهار
توضيحات
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.
 
-ارسال قردادم مهر و امضا شده الزامی میباشد و در صورت عدم ارسال مسئولیت هرگونه مغایرت به عهده آژانس درخواست کننده میباشد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)